Nyheter

5000 rekryteringar under 5 år

Tillverkningsindustrin i Blekinge är oerhört viktig för sysselsättningen och för regionens välfärd. Kompetensförsörjning och att ha tillgång till rätt kompetens är avgörande för att industrin ska vara fortsatt konkurrenskraftig. I oktober presenterade Techtank och Teknikcollege Sydost en ny kartläggning som visar de behov som döljer sig bakom 100 industriföretag i Blekinge med omnejd gällande önskade rekryteringar inom fem år.

Det handlar om fler än 5 000 rekryteringar inom många olika yrkeskategorier, så som exempelvis ingenjörer, elektriker, mekaniker, tekniker, automationsingenjörer, processoperatörer, CNC-operatörer och svetsare. Företagen identifierar flera viktiga kompetensområden för framtiden, inklusive AI, automation, digitalisering, hållbarhet/miljö, kvalitet och processkunskap.

Genom den regionala kompetensplattformen Teknik & Industri samlar Techtank och Teknikcollege olika aktörer som på något sätt jobbar med kompetensförsörjning mot industrin, t ex kommuner, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola, för att se vilka aktörer som kan ansvara för olika insatser framöver.

För att lösa behovet krävs både gemensamma insatser inom länet, och insatser för att attrahera nya invånare. Förbättrad infrastruktur och fler attraktiva boenden för olika målgrupper behöver komma på plats. Dessutom kan den goda livskvaliteten lyftas mer, menar företagen.

Läs mer om rapporten här: 

Ny kartläggning av industrins kompetens- och rekryteringsbehov påvisar ett stort behov av fler och nya utbildnings- och rekryteringsinsatser i regionen | Techtank