Nyheter

Sandvik förvärvar pro-micron GmbH

Sandvik har tecknat ett avtal om att förvärva pro-micron GmbH, en tyskbaserad leverantör av sensoriserade verktyg och automationsmjukvara. Sensoriserade verktyg är en marknad med hög tillväxt, med starka underliggande drivkrafter som den accelererade övergången till automatiserad produktion, ökad efterfrågan på produktionsdata från våra kunder och tillverkning i slutna kretslopp som driver behovet av digitalisering.

Pro-microns toppmoderna sensoriserade verktyg för diagnostik och processövervakning bidrar till att minska produktionsfel och öka automatiseringen för kunder inom områden som solida hårdmetallverktyg för maskingbearbetning.

Pro-microns långvariga relationer med maskintillverkare kommer också att bidra till att stärka och utöka våra partnerskap med dessa kunder. Företaget kommer att rapporteras inom Sandvik Coromant, en division inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

— Förvärvet av pro-micron passar mycket väl in i vårt strategiska fokus att växa inom viktiga industrisegment med hög tillväxt, i det här fallet området sensoriserade verktyg och automation, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Pro-micron, som grundades 2002, har cirka 56 anställda och har sitt huvudkontor i Kaufbeuren, Bayern, Tyskland. Under 2022 omsatte bolaget cirka 88 miljoner kronor. Påverkan på Sandviks EBITA-marginal och vinst per aktie kommer att vara begränsad.