Nyheter

Mälarenergi har nöjdare kunder än branschen – och rankas högt av unga

Nöjdheten bland energibranschens kunder sjönk under 2023 – men Mälarenergi sticker ut genom att ligga en bra bit över branschsnittet, särskilt bland privatkunderna. Och när hela landets 16–29-åringar ska ranka vilket svenskt energibolag som är mest hållbart, kniper Mälarenergi silverplatsen.

En undersökning från Svenskt Kvalitetsindex visar att nöjdheten bland privatkunderna i energibranschen i stort var 62,2 under 2023. För Mälarenergis del landade dock siffran på 70,4.

– Det är roligt att vi, även detta år, ligger avsevärt bättre till än branschen i stort, säger Helene Malmgren, ansvarig för digitalt kundmöte inom Mälarenergi. Nöjdheten bland våra kunder har dock gått ner jämfört med 2022. Oron under energikrisen har satt sina spår, både vad gäller kundbeteenden och behov. Vi har arbetat hårt för att möta behoven och kan också se i undersökningen att vi uppfattas som enkla och pålitliga, men vi vill absolut bli ännu bättre.

I undersökningen uppger cirka 40 procent av kunderna att intresset för energifrågor, avtal och tjänster har ökat.

– Det märks verkligen, fortsätter Helene Malmgren. Kunderna som hör av sig till kundcenter är insatta och pålästa på en helt annan nivå jämfört med innan energikrisen och ställer också mer komplexa frågor. Parallellt med det, ser vi en stor ökning i användandet av våra digitala tjänster och ett fortsatt starkt engagemang från kunderna att utveckla tjänsterna tillsammans med oss.

Stark placering i Sustainable Brand Index

Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare, inte minst bland företagskunderna. Varumärkesundersökningen SBI (Sustainable Brand Index), som är Europas största oberoende varumärkesundersökning inom hållbarhet, visar att Mälarenergi gjort en stor förflyttning inom Västmanlands län.

– Vi har gått från fjärde till första plats i Västmanlands län, säger Mälarenergis kommunikationschef Louise Anestad. Vi sticker dessutom ut nationellt bland de unga. SBI:s undersökning visar att Sveriges 16–29-åringar anser att Mälarenergi är det näst mest hållbara varumärket, efter Vattenfall. Att, i sammanhanget, lilla Mälarenergi ligger så högt upp och övertrumfar en rad riktigt stora energibolag – det är stort.

Förklaringen? Att både hållbarhets- och kommunikationsarbetet intensifierats kraftigt, enligt Louise Anestad:

– Mälarenergi har inlett en resa där vi regelbundet berättar om våra initiativ och framsteg inom hållbarhetsområde – om konkreta handlingar som också fått utrymme i media. Dit hör exempelvis vårt bergrum, som omvandlas till vad som ser ut att bli världens största energilager för fjärrvärme. Vi syns på ett annat sätt än tidigare och det spelar roll.