Nyheter

Världsunikt geoenergiprojekt

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har påbörjat ett större geoenergiprojekt på uppdrag av Energy Machines i Bonniers fastigheter i Stockholm. Projektet är världsunikt då borrning sker med en helt nyutvecklad elektrisk kompressor från Atlas Copco Rental. Med den kan CO2 utsläppen i projektet minskas radikalt.

TeamWessman har lång erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt i krävande och utmanande miljöer. Huvudentreprenören Energy Machines valde Team Wessmans elektriska borrlösning för att på ett skonsamt och effektivt sätt borra under Bonnier Fastigheter i Centrala Stockholm. Se en kort intervju från platsbesöket-https://youtu.be/EWViCTYG7nk

Göran Beronius, VD på Team Wessman:

– Det här är helt fantastiskt! Vi bryter ny mark i branschen för hur man kan utföra stora och komplexa geoenergiprojekt med enbart elmaskiner. Vi minskar utsläpp och buller radikalt med den nya utrustningen som vi utvecklat i samarbete Atlas Copco Rental. Det är speciellt kul att vi är den första kunden som får tillgång till den nya kompressorn.

Den nya kompressorn är resultatet av intensiv forskning och utveckling av Atlas Copco Rental i dialog med Team Wessman. Genom att kombinera avancerad eldriftsteknik med modern borrutrustning har man lyckats skapa en banbrytande lösning för att utvinna geoenergi på ett effektivt och hållbart sätt

Krister Werner, VD Ecoclime Group:

– Team Wessman har jobbat hårt för att få till den här strategiskt viktiga affären. Vi hoppas nu att fler kunder ser möjligheten att gå över helt till eldrift i sina geoenergiprojekt. Inom Ecoclime Group har vi en tydlig vision kopplat till miljö, cirkulära energilösningar och hållbarhet i alla våra bolag och Team Wessmans insats är viktigt både på kort och lång sikt.

Under borrfasen minimeras utsläppen av CO2 tack vare eldrift. En motsvarande borrlösning med dieselaggregat hade förbrukat cirka 65 000 liter diesel under produktionen av de 86 borrhålen.

I drift kommer borrhålen vara grunden i det integrerade systemet som skall leverera 4 700 MWh/år värme och varmvatten, samt 1 900 MwH/år kyla, samtidigt som det minskar byggnadens årliga utsläpp av CO2 med mer än 75 %.

Per Westman, säljansvarig på Team Wessman:

– Det här är ett av det största och mest komplexa projekten vi jobbat med. Vi måste utföra borrningen i Bonniers parkeringsgarage med trånga utrymmen med minimal driftstörning för de som arbetar i fastigheten, men vi går i gång på tuffa utmaningar och har lång erfarenhet så vi ser fram emot projektet.