Nyheter

Alleima erhåller en större order för ånggeneratorrör inom kärnkraftssegmentet

Alleima har erhållit en större order för ånggeneratorrör till ett totalt värde om cirka 220 miljoner kronor. Erhållandet av ordern är ett tydligt bevis på Alleimas starka position inom kärnkraftssegmentet.

Ordern från en av världens ledande leverantörer av kärnkraftsutrustning klassas som en större order (gränsen är 200 miljoner kronor) och erhölls under det fjärde kvartalet av 2023. Ordern kommer att rapporteras i Tube-divisionen och leveranser är planerade till det andra halvåret av 2025.

– Vi ser en stor tillväxtpotential inom kärnkraftssegmentet. Vår adresserbara marknad inom kärnkraftssegmentet förväntas ha en årlig tillväxttakt om cirka 9 % under de kommande fem åren och vi strävar efter att växa våra marknadsandelar inom detta område. Även om ledtiderna är relativt långa är vi redo att signifikant öka vår kapacitet när vi anser det lämpligt, säger Carl von Schantz, chef för Tube-divisionen.

– Jag är glad över att vi återigen har valts som en betrodd leverantör för ett prestigefyllt kraftprojekt som detta. Vår konkurrensfördel är vårt tekniska ledarskap och vårt högkvalitativa erbjudande. Tillväxten inom det globala kärnkraftssegmentet drivs av utbyten, nybyggnationer, expansioner samt nya kärnkraftsinnovationer, som till exempel småskaliga modulära reaktorer (SMR), och för ett flertal pågående diskussioner kring framtida kraftprojekt, säger Nigel Haworth, chef för affärsenheten Energy inom Tube-divisionen.