Nyheter

Nytt uppdrag för Svenska kraftnät

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har tilldelats uppdraget att utföra bygg- och installationsarbetet för två nya seriekompenseringsstationer för Svenska Kraftnät. Uppdraget utförs i ett konsortium med Hitachi Energy.

De två seriekompenseringsstationerna installeras vid Olingan SC i Jämtland och Gräsmark SC i Värmland för att förstärka den befintliga transmissionsledningen CL26. Seriekompen­sering ökar strömförsörjningen, minskar risken för driftavbrott och minskar miljöpåverkan.

Avtalet är en totalentreprenad och Kanonadens del av arbetet omfattar byggarbete samt monterings- och installationsarbete.

– Vi är stolta över fortsatt förtroende och samarbete med både Svenska Kraftnät och Hitachi Energy. Projektet följer vår svenska anläggningsverksamhets strategi att satsa på energi- och kraftrelaterade projekt, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör Sverige.