Nyheter

IKEM: ”Vår krisberedskap är i fara utan svensk kemikalieproduktion”

”En god beredskap förutsätter en stabil kemiindustri i normalläge. Nu måste regeringen fatta besluten som krävs för att möjliggöra det.”

Det skriver Kristina Neimert Carne och Nils Hannerz, Ikem i en debattartikel i Altinget:

”Pandemiåren, det geopolitiska läget och Sveriges Natoansökan har fört upp beredskapsfrågor högt på den politiska dagordningen. En utredning om hur svensk försörjningsberedskap ska stärkas har presenterats och ytterligare en utredning pågår. Ikem välkomnar att nuvarande och tidigare regeringar tar frågan om näringslivets behov och möjligheter att bidra till försörjningsberedskapen på allvar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/vaar-krisberedskap-ar-i-fara-utan-svensk-kemikalieproduktion