Nyheter

Solpark i Emmaboda får klartecken

Den planerade solparken Emmabo i Emmaboda kommun har fått godkänt av Länsstyrelsen i Kalmar län. Bakom solparken står solenergiföretaget ib vogt, som räknar med att parken kan bidra med motsvarande 3 000 villors årliga användning av hushållsel.

– Solparker har enorm potential i Sverige och blir en allt viktigare del i att möta det ökande elbehovet. Solenergi är det kraftslag som kan byggas på kortast tid och att Emmabo solpark nu får klartecken innebär att Emmaboda kan ta ytterligare sikte på framtiden, säger Maja Stenström, projektledare på ib vogt.

Emmabo solpark i Emmaboda kommun har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar län. Parken omfattar 12 hektar och förväntas producera 15 gigawattimmar el årligen, vilket motsvarar 3 000 villors årliga användning av hushållsel. Solenergiföretaget ib vogt, som utvecklar och bygger storskaliga solparker samt batterilager, står bakom parken.

– Ur en kommuns perspektiv bidrar solparker med lokal energiproduktion som positionerar kommunen vid nyetableringar och stärker balansen i elnätet. Samtidigt bidrar de till energiomställningen på ett kostnadseffektivt sätt, fortsätter Maja Stenström.

Marken som Emmabo solpark ska byggas på utgörs i dag av brukad skogsmark som ägs privat. Tillståndsprocessen har pågått sedan maj 2022 och samråd med en vid krets hölls under våren 2023. Solparken har planerad byggstart inom de närmsta åren.

– Emmabo solpark blir en långsiktig, grön och stabil inkomstkälla för Emmaboda. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i marken och förverkliga solparken, avslutar Maja Stenström.

Foto: Samuel Faber