Nyheter

TVO som det första europeiska kärnkraftsföretaget att gå in på marknaden för gröna obligationer

Fredagen den 15 december 2023 emitterade finska elföretaget Teollisuuden Voima Oyj (TVO) riktade gröna obligationer till ett värde av 280 miljoner euro.

Detta är den första emissionen under TVO:s Green Bond Framework som etablerades sommaren 2023.

– Kärnkraft inkluderades i EU:s taxonomin sommaren 2022, vilket var den första drivkraften för kärnkraftens grönska. Vi är det första europeiska kärnkraftsföretaget som kunde utfärda en grön obligation, säger TVO:s finansdirektör Lauri Piekkari.

Medlen från emissionen kommer att användas till projekt som följer TVO:s Green Bond Framework. Referensramen för grön finans bygger på miljövänlig elproduktion vid TVO:s tre kärnkraftverksenheter i Olkiluoto, samt ansvarsfull organisation av kärnavfallshanteringen. Dessutom är en stor mängd el som produceras på en liten markyta bra för den biologiska mångfalden.

– I praktiken kan vi använda de mottagna medlen mycket fritt, eftersom referensramen för grön finansiering kan tillämpas på att finansiera investeringarna i alla Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 och Olkiluoto 3 anläggningsenheter eller på refinansiering av redan gjorda investeringar, fortsätter Lauri Piekkari.

TVO:s elproduktion överensstämmer till 100 % med EU:s taxonomi*.

Läs mer om emissionen här:

 TVO – Teollisuuden Voima Oyj emitterar 280 miljoner euro i gröna obligationer (US Private Placement)

*taxonomi: Klassificering av hållbar finansiering, enligt vilken det bestäms vilka ekonomiska aktiviteter som kan klassas som hållbara investeringar i EU. Strikta miljökriterier ligger till grund.