Nyheter

Energiomställningen: Ett lyft för Europas landsbygdsregioner

Europeiska unionen vill vara klimatneutral år 2050 – detta är kärnan i Green Deal. Den största utmaningen för detta är avkarboniseringen av det europeiska energisystemet.

Övergången till förnybar energi är en stor möjlighet för landsbygdsregioner. De kommer att gynnas av en ökning på upp till 4,9 procent i sysselsättningen och upp till 1 570 euro per capita i mervärde till 2050. Detta kommer att bidra till en förbättrad europeisk sammanhållning, det vill säga mer jämställdhet mellan regioner i Europa och större ekonomisk balans.

Regioner som redan är ledande inom utbyggnaden av förnybar energi och landsbygdsområden med hög potential för att generera förnybar energi kommer att dra mest nytta av energiomställningen. Ett exempel på detta är kontrasten mellan Berlin och Brandenburg: landsbygden runt den tyska huvudstaden skulle kunna gynnas, medan Berlin självt har vissa utmaningar att övervinna.

För många stadsregioner och områden vars industri är starkt beroende av fossila bränslen utgör energiomställningen en utmaning som kan ha en negativ inverkan på sysselsättning och ekonomiskt välstånd. I dessa regioner minskar förädlingsvärdet och arbetstillfällen som går förlorade på grund av utfasningen av fossil energiproduktion kan inte helt kompenseras genom utbyggnaden av förnybar energiproduktion. Konkret innebär detta upp till 2 450 euro mindre per capita i förädlingsvärde och upp till 2,1 procent mindre sysselsättning år 2050. Dessa skillnader mellan regionerna beror på deras respektive potential att generera förnybar energi och deras ekonomiska strukturer.

– En sak är klar: Energiomställningen öppnar möjligheter för landsbygdsregioner samtidigt som nya utmaningar uppstår för stadskärnor. Det som behövs med tanke på dessa regionala skillnader är en utvidgning av strategin. Dels måste de negativa effekterna bl.a.  motverkas, särskilt i stadsregioner. Å andra sidan måste landsbygdsregioner få hjälp att förverkliga sin fulla potential. En anpassad europeisk sammanhållningspolitik är nu mer nödvändig än någonsin för att möta dessa utmaningar”, förklarar Thomas Schwab, ekonom vid Bertelsmann Stiftung.