Nyheter

Debatt: ”Vänta med statligt stöd till ny kärnkraft”

”Regeringens satsning på kärnkraft riskerar att höja elpriset och öka risken för elbrist innan 2035, och det statliga stödet kan bli mycket dyrt.”

Det skriver Pär Holmberg, docent i national­ekonomi och Thomas Tangerås, docent i national­ekonomi. Båda författarna är senior­forskare vid Institutet för näringslivs­forskning, IFN:

”Regeringen har nyligen lanserat en färdplan för ny kärnkraft i Sverige. Två stora kärnkrafts­reaktorer, eller motsvarande, ska byggas till 2035. Ytterligare åtta stora reaktorer kan tillkomma innan 2045 enligt samma färdplan. Enkla beräkningar visar att en sådan satsning riskerar att bli mycket dyr för konsumenter och skatte­betalare. Det kan behövas ett stöd på 4–11 miljarder kronor per reaktor och år under 35 år. Ett annat problem är att elpriset och risken för elbrist kommer att öka innan 2035. Detta eftersom regeringens satsning på kärnkraft tränger undan mer samhälls­effektiva investeringar som går snabbare att genomföra.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/2B6664/holmberg-och-tangeras-vanta-med-statligt-stod-till-ny-karnkraft