Nyheter

Aggreko visar på första stegen av effektivitetsvinster

Till de rapporter som visar att en fördubbling av energieffektivisering till år 2030 skulle kunna minska utsläppen av växthusgaser med så mycket som en tredjedel lyfter energispecialisten Aggreko fram några nyckelområden där industrin kan göra omedelbara effektivitetsvinster.

I den senaste rapporten från Energy Efficiency Movement (EEM) ”The Case for Industrial Energy Efficiency” påvisas fördubblingen av energieffektivisering som årtiondets största utsläppsrelaterade alliering och 10 huvudåtgärder pekas ut för dem som vill leda branschen.

Bland dessa trycker rapporten på tre fundamentala steg för att bygga en effektiviseringsgrund:

1. Granska verksamheten utifrån energieffektiviseringsperspektiv
2. Säkerställ industriella tillgångar och processer av rätt storlek
3. Skapa anslutning till fysiska tillgångar

Utifrån detta har David McDonald, Head of Power Generation and Fuels på Aggreko tagit fram konkreta förslag på åtgärder som hjälper företag att omsätta detta i praktiken.

Han säger:

– EEM:s senaste rapport är en välkommen utveckling och stämmer väl överens med många av de åtgärder vi länge förespråkat för industrin att implementera.

– Startpunkten för företag som vill göra effektiviseringsvinster är att ta ett steg till tillbaka och utvärdera sin anläggnings energibehov. Vi behöver rita upp en komplett bild av anläggningens belastningsprofil som visar grundbelastning samt toppar och dalar. Detta kan hjälpa till att kartlägga om anläggningen är överdimensionerad.

Enligt David är en av vanligaste orsakerna till överdimensionerade energilösningar bristande kunskap om hur belastningskraven varierar över dagen och många anläggningar specificerar behovet av en stor generator för att möta de belastningskraven som de har endast under en liten del av dagen eller vid uppstart. Det resulterar i att generatorn under resten av tiden arbetar vid lägre och mindre effektiva belastningar – ibland så låga som 20 %.

Här förespråkar David flexibla ”load-on-demand”-pack och batterienergilagring (BESS) som potentiella lösningar. ”Ett load-on-demand-pack ersätter en stor generator med flera mindre enheter som automatiskt skalar upp och ner efter anläggningens behov. Detta säkerställer att topparna kan mötas utan att behöva ha en generator som kör med sub-optimal belastning resten av dagen och erbjuder även möjligheten att öka motståndskraften vid behov.

– BESS, där batterier hjälper till under uppstarten, kan däremot användas för anläggningar som har ett särskilt högt energibehov under uppstarten, vilket innebär att huvudgeneratorn istället kan dimensioneras utifrån anläggningens grundbelastning. I vissa fall kan detta användas för att köra långa perioder på låg belastning eller för att komma till rätta med kapacitetsbegränsningar där nätanslutningen är begränsad.

Efter installationen förespråkar David fjärrövervakning, som kan hjälpa företagen att hålla ett öga på sin energianvändning för att undvika att felaktiga eller dåliga anläggnignar i framtiden. Han avslutar: ”All vår utrustning är utrustad med Aggreko Remote Monitoring (ARM) som standard, vilket gör att vi kan utföra löpande dataanalyser. Då kan vi se om generatorn konsekvent är under- eller överbelastad och kan sedan skala upp eller ner efter behov.

– Vi rekommenderar starkt alla företag som vill göra effektiviseringsvinster att ta hjälp av expertis från en specialist. Vi kan hjälpa er att förstå de verkliga kraftbehoven i ditt projekt och visa vägen till ett mer effektivt användande.

För mer information om Aggrekos energitjänster:

klicka här. 

www.aggreko.com