Nyheter

IKEM: ”En kontraproduktiv klimatpolitik står i vägen för en fossilfri industri”

Klimatmötet COP28 har enats om att länderna ska ställa om från fossila bränslen. Ett steg i rätt riktning. Nu måste regeringen, med klimatminister Romina Pourmokhtari i spetsen, skapa de förutsättningar som krävs också för svensk industri.

Kolatomerna är en förutsättning för att kunna producera allt det som krävs i vårt moderna samhälle, såsom vacciner, kläder och rent dricksvatten. Och i takt med att allt fler människor i världen lyfts ur fattigdom kommer efterfrågan på kolatomer att fördubblas till år 2050.

– Industrin måste ges tillgång till alternativa kolkällor. Omställningen beräknas kräva alla sopor och så mycket bioråvaror som det hållbart går att skörda. Rådande klimatpolitik är tyvärr kontraproduktiv, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

Politiken har byggt ett system som ger hushåll och kommuner incitament att elda upp värdefulla resurser, resurser som i stället hade kunnat ersätta svenskt fossilberoende.

– Sverige importerar och eldar ca 500 kg sopor per person för att skapa värme i hushållen, det är ohållbart. Industrin vill och behöver använda kolatomerna i avfallet som insatsvaror. Det besparar världen dels utsläpp från eldandet, dels upptag av nya fossila råvaror,  fortsätter Nils Hannerz.

Innovations- och kemiindustrins produktion är i stor utsträckning beroende av fossila källor. Men företagen är redo att göra de investeringar som krävs för att ställa om. För att det ska bli verkligen måste politiken bana vägen.

– Faktum är att Sverige har så pass stora resurser bioråvara att vi hade kunnat exportera den för att hjälpa andra länder att ställa om. Men i dagsläget prioriteras att elda biobränslen i stället för att göra råvaror tillgängliga för svensk industri, avslutar Nils Hannerz.

Foto: cwizner