Nyheter

Elbilsladdning bidrog till lösningen när Europas största kärnkraftreaktor upplevde störningar

Laddning av elfordon kan i framtiden hjälpa det svenska elsystem att hantera störningar i elproduktionen på ett bättre sätt. Det var vad som hände i Finland den 19 november i år när en störning uppstod i elproduktionen och landets automatiserade efterfrågeflexibilitet aktiverades.

Virta är sedan tidigare en registrerad oberoende aggregator för automatiserad efterfrågeflexibilitet hos det finska stamnätsbolaget Fingrid och kunde därför hjälpa till när det blev störningar i elproduktionen.

Laddningsnätverket Powered by Virta för elbilar kan automatiskt reagera på snabba och oväntade störningar i elnätet. Det var det som hände den 19 november i Finland när kärnkraftverket Olkiluoto 3 oväntat kopplades bort från elnätet på grund av ett turbinfel.

Laddningseffekten för de fordonsägare som laddade sina elfordon via AC-laddare runt om i Finland minskades inom 5 sekunder under totalt en minut på grund av frekvensnedgången i elnätet. Detta för att spänningen i elnätet måste hållas på en jämn nivå och inte riskera att skada elinfrastrukturen. Denna reaktion, i kombination med andra snabba flexibla resurser som bland annat batterisystem, ger tid för annan energiproduktion att kompensera för det frånkopplade kärnkraftverket.

Martin Lundgren, Skandinavienchef för Virta förklarar:

– Elnätet är beroende av två saker, att frekvensen och spänningen i elnätet förblir stabil. Systemet kräver en viss mängd av transaktioner av elektroner för att allt ska fungera. Om frekvensen eller spänningen avviker för mycket riskerar man att förstöra elinfrastruktur och det kan ta lång tid att laga och det kan potentiellt vara svårt att starta upp systemet igen. Automatiserad efterfrågeflexibilitet är vår förmåga att i realtid, baserat på behoven i elnätet, minska hur mycket kraft som kommer ur Virtas laddstationer och det var det som hände den 19 november i Finland.

Våra finska grannar står väl rustade när det kommer till system som kan aktiveras och bidra till en utjämning om störningar i elproduktionen skulle uppstå. Här har Sverige en bit kvar innan automatiserad efterfrågeflexibilitet kan bli verklighet.

– I Sverige, precis som i våra nordiska grannländer, är vår energiförsörjning volatil under den pågående gröna omställningen till dess att den nya generationens kärnkraft tas i bruk. Då krävs att vi använder tillgängliga verktyg maximalt, både för att säkerställa vårt oberoende och för att minimera sårbarheter. Detta kan vi göra redan idag genom att påskynda implementeringen i Sverige av det som Finland redan gör i skarpt läge och det är denna händelse är ett lysande exempel på, avslutar Martin Lundgren.