Nyheter

Dacke Industri ökar sin europeiska närvaro med nytt förvärv

Den 7 december 2023 förvärvade Dacke Industri 100% av aktierna i Völkel Mikroelektronik GmbH, ett sedan nästan fyra årtionden välrenommerat bolag inom marknaden för elektroniska kontrollenheter för mobila applikationer, såsom maskiner inom bygg-, jordbruks- och skogssektorerna.

Förvärvet av Völkel Mikroelektronik GmbH markerar en strategisk expansion som ytterligare stärker närvaron och engagemanget i Europa för att möta kundernas ständigt ökande och föränderliga behov. Förvärvet går också i linje med Dacke Industriers strävan att växa och stärka sig tillsammans med bolag som fokuserar på egenutvecklade produkter samt kundanpassade komponenter och system.

Völkel Mikroelektronik GmbH kommer att ingå i divisionen Electronics.

Völkel Mikroelektronik GmbH utrustar mobila maskiner med digitala kontrollenheter, speciellt utvecklade för krävande miljöer som till exempel för grävmaskiner, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner och andra mobila applikationer. Bolaget utvecklar och tillverkar dessutom sensorer och system för markkompaktering och digitaliserade system för vägkonstruktion.

Genom ett nära samarbete med sina kunder har Völkel Mikroelektronik GmbH bidragit till en kontinuerlig utveckling och optimering för kontrollenheter och system för den mobila marknaden. Ända sedan starten, har man erbjudit anpassningsbara, innovativa och skräddarsydda produkter som möjliggör en snabb implementation hos kunderna.

Völkel Mikroelektroniks huvudkontor ligger i Münster, Tyskland, med 30 anställda.

– Genom att fokusera på de viktigaste funktionerna, samt med en kontinuerlig utveckling och förenkling har vi skapat unika produkter. Genom samgåendet med Dacke Industri kan vi ta tillvara på fler möjligheter och utöka vår närvaro på nya marknader, säger Dirk Jansen, VD för Völkel Mikroelektronik GmbH.

– Som bolagets ägare under cirka 40 år har jag haft förmånen att vara en del av en otrolig resa. Jag är glad att ha hittat en långsiktig ägare i Dacke Industri, som kommer att möjliggöra och stärka företaget och dess anställda för att fortsätta denna resa även i framtiden, säger Ulrich Völkel, tidigare ägare av Völkel Mikroelektronik GmbH.

– Genom förvärvet av Völkel Mikroelektronik GmbH, har Dacke Industri har uppnått en betydande milstolpe. Detta förvärv stöder vår tillväxtstrategi och stärker vår närvaro på den europeiska marknaden. Genom att dra nytta av den omfattande kunskapen och marknadsnärvaron inom Elektronikdivisionen och Dacke Industri, kommer vårt erbjudande att avsevärt förstärkas. Völkel Mikroelektroniks högkvalitativa produkter, teknik- och applikationskunskap i kombination med skräddarsydda lösningar i nära samarbete med kunderna, ger oss många nya spännande möjligheter. Med Völkel Mikroelektronik som en del av Dacke Industri ser jag fram emot en fortsatt spännande utveckling och en förstärkning av vår konkurrenskraft och framgång på marknaden, säger Lars Åleby, VP Electronics för Dacke Industri.

På bilden: Ulrich Völkel, Völkel Mikroelektronik GmbH och Lars Fredin Group CEO of Dacke Industri