Nyheter

Nytt avtal: De ansvarar för grund- och detaljprojektering i Sibanye-Stillwaters Keliber litiumraffinaderi

Rejlers Finland har tecknat avtal med Sibanye-Stillwaters Keliber litiumprojekt, en storskalig investering med syfte att utveckla en hållbar verksamhet för produktion av litiumhydroxid av batterikvalitet. Avtalet omfattar grund- och detaljprojekteringstjänster för vattenreningsverket vid Keliber litiumraffinaderiet.

Keliber litiumraffinaderi, som byggs i Karleby i Mellersta Österbotten i Finland, har som mål att bli den första europeiska producenten av litiumhydroxid av batterikvalitet från egna malmreserver. Litium är en viktig beståndsdel vid energilagring och behövs bland annat i elbilsbatterier.

Den totala investeringen i Keliber litiumprojektet beräknas till 656 miljoner euro. Bygget av raffinaderiet startade i mars 2023 och produktionen planeras att starta 2025.

Kelibers produktion av litiumhydroxid är baserad på sodalakningsteknik, som drar fördel av material- och energieffektivitet. Energikällorna kommer att vara ånga, naturgas och el, vilket bidrar till Kelibers relativt låga CO2-utsläpp i jämförelse med nuvarande produktionskedjor för litiumhydroxid. Rejlers har flera decenniers erfarenhet av att utveckla lösningar för vattenreningsverk med krävande förhållanden.

– Investeringen står för ny teknik och bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Jag är övertygad om att vår expertis inom hållbara och innovativa tekniska lösningar kommer att hjälpa Sibanye-Stillwater i deras mål att utveckla ansvarsfulla energilösningar, säger Jouni Honkala, ansvarig för affärsområdet gruv- och metallindustri på Rejlers i Finland.