Nyheter

Teknikföretagens konjunkturbarometer Q4

Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal visar en fortsatt svag utveckling sett till helheten. Teknikindustrins affärsläge och orderingång fortsätter att försämras.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget minskar jämfört med det tredje kvartalet och hamnade något lägre än normalindex 100. Med undantag för el- och energiteknik så visar delbranscherna inom teknikindustrin sammantaget även en försämrad ordersituation.

– Affärsläget utvecklas ungefär som förväntat mot bakgrund av det senaste årets globala ränteuppgång, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Sveriges teknikindustri följer därmed som vanligt index för affärsläget för teknikindustri i Euroområdet. Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och den fortsätter att avta efter uppsvinget som startade andra halvåret 2020.

Bidraget till minskad orderingång sammantaget är störst från den räntekänsliga maskinindustrin följt av metallvaru- och transportmedelsindustrin.

Maskinindustrin minskar därmed sin orderingång för tredje kvartalet i rad. Exklusive pandemin är utfallet nu det sämsta sedan sviterna efter eurokrisen 2011–2012.

Ett sämre affärsläge för sluttillverkare av investeringsvaror samt transportmedelsindustrin inverkar också negativt på orderingången för dess underleverantörer.

Ränteuppgången har medfört att raset i orderingången för leverantörer till byggindustrin från Sverige fortsatt i ungefär samma omfattning som föregående kvartal. Därutöver minskar också order från exportmarknaden för första gången sedan 2019 för leverantörer till byggsektorn.

Bristen på yrkesarbetare minskar under årets sista kvartal men med variationer mellan delbranscher. Även bristen på ingenjörer minskar jämfört med föregående kvartal.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet omfattar bedömningar från 494 företag med en försäljning på sammanlagt 870 Mdr SEK, varav 78 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.
Teknikföretagens konjunkturbarometer kvartal 4, 2023.pdf