Nyheter

Ny statistik visar: Avverkningen av skog är större än tillväxten

”Ny statistik visar att avverkning och naturlig dödlighet nu är betydligt större än tillväxten i Sveriges södra produktionsskogar. För att leva upp till EU:s nya krav på kolinlagring och bevarande av biologisk mångfald behövs nya utgångspunkter för ett miljömässigt hållbart skogsbruk.”

Det skriver Per Angelstam, professor emeritus vid SLU och professor vid Inland Norway university och Rijksuniversiteit Groningen. Studerar hur mycket skog som behöver bevaras, skötas respektive återskapas för att säkerställa en grön infrastruktur som representerar Sveriges olika skogsmiljöer, Bengt Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitet och SLU och forskar om biologisk mångfald och naturvård med fokus på skog och Leif Öster, skogsägare, naturturismföretagare och tidigare expert i skogsutredningen 2019 i en debattartikel i Aftonbladet: 

”Enligt nyligen tillgängliga data från Riksskogstaxeringens två senaste inventeringsperioder har avverkningar, med bidrag av naturlig dödlighet, tillsammans blivit betydligt större än den tillgängliga tillväxten utanför skyddade skogar i södra Sverige.”

”Det gäller både Götaland, 31 procent mer, och Svealand, 45 procent mer (se diagrammet nedan). Dessa regioner står tillsammans för två tredjedelar av hela den årliga avverkningen i Sverige.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gEMxO5/forskare-avverkningen-av-skog-ar-storre-an-tillvaxten