Nyheter

ABB och Gravitricity samarbetar om energilagringssystem med uttjänta gruvschakt och gruvspelsteknik

ABB har gjort tecknat en överenskommelse med brittiskbaserade energilagringsföretaget Gravitricity för att undersöka hur ABB:s expertis och tekniker inom gruvspel kan påskynda utveckling och implementering av tyngdkraftsbaserade energilagringssystem i uttjänta gruvor.

Gravitricity har tagit fram GraviStore, ett underjordiskt tyngdkraftsbaserat energilagringssystem som lyfter och sänker tunga vikter i underjordsschakt för att kombinera några av de bästa egenskaperna med litiumjonbatterier och pumpkraftverk. Framtida GraviStore-system kommer lagra över 20 MWh och klarar betydande lagringsperioder tillsammans med snabba kraftleveranser till nätverksbegränsade användare och operatörer, distributionsnätverk och större kraftanvändare.

Till skillnad från batterier kan Gravitricity-systemet arbeta i decennier utan någon prestandaförsämring. Gravitricity har redan visat systemet med en demonstrator och undersöker nu möjligheterna att använda sin banbrytande teknik i uttjänta gruvor över hela världen.

I egenskap av marknadsledare inom gruvspel med en stor installerad bas på över 1 000 gruvspelslösningar runt om i världen kommer ABB att tillhandahålla forskning och utveckling, produktutveckling och ingenjörsteam som är specialiserade inom design, konstruktion och drift av gruvspel samt mekaniska och elektriska system såväl som styrteknik för uppfordring.

– I takt med att världen genererar mer elektricitet från intermittenta förnybara energikällor finns det ett växande behov av tekniker som kan fånga upp och lagra energi under perioder med låg efterfrågan och sedan frigöra den när behov uppstår, säger Martin Wright, medgrundare till Gravitricity och verkställande ordförande. Vårt underjordiska tyngdkraftsbaserade energilagringssystem GraviStore använder sig av tyngdkraften för att erbjuda några av de bästa egenskaperna med litiumjonbatterier och pumpkraftverk – till låga kostnader och utan behov av några sällsynta jordartsmetaller.

– Vi ser redan ett betydande intresse från gruvoperatörer i Europa, Indien och Australien och detta samarbete med ABB – som har decenniers erfarenhet av elektrifiering och expertis inom gruvspelssystem – kommer att hjälpa oss att påskynda våra ambitiösa kommersialiseringsplaner. Jag är glad över att vi arbetar tillsammans.

Samförståndsavtalet är ett viktigt steg i ABB:s ambitioner att vidareutveckla sina livscykeltjänster genom att samarbeta med företag som tillhandahåller närliggande och värdeadderande teknologier.

– ABB har 130 års erfarenhet inom gruvspel, sedan vi för första gången elektrifierade ett i Sverige på 1890-talet, men det här samarbetet med Gravitricity visar hur vi kan fortsätta med vår diversifiering och anpassa våra teknike”, säger Charles Bennett, Global Service Manager, Business Line Hoisting, ABB Process Industries. Vi är ivriga att gå vidare med samarbetet och utforska möjligheterna när vi blir en del av nästa generations förnybara energilagringssystem och drar nytta av gruvschakt som inte längre är i bruk.

Gravitricity kommer att bidra med specialistkompetens inom kraftnätsefterlevnad och styrsystem och teamen kommer att arbeta tillsammans med genomförbarhetsstudier för att förstå tillämpningen av befintlig gruvspelsteknik i tyngkraftsbaserade energilagringssystem. ABB kommer också att erbjuda konsultation inom gruvindustrin och arbeta för att identifiera lämpliga platser och schakt för installation av GraviStore.

Avvecklingen av gruvschakt är en dyr och tidsödande process för gruvbolag. Genom att ställa om outnyttjade gruvschakt till energilagring kan de fylla en produktiv funktion i upp till 50 år bortom den ursprungliga livslängden och minska kostnaderna för avveckling samtidigt som det leder till nya arbetstillfällen och bidrar till den gröna energiomställningen.