Nyheter

Tysk energieffektiviseringslag visar betydelsen av samarbete i försörjningskedjan för datacentran

Efter Tysklands undertecknade av energieffektiviseringslagen (EnEfG) uppmanar energispecialisten Aggreko nu alla datacenterintressenter att engagera sig i försörjningskedjan för att minimera störningarna.EnEfG-lagstiftningen innebär omfattande reformer för landets industri och kräver att datacenteroperatörer förbättrar sin energianvändning och transparens genom att införa energihanteringssystem som uppfyller kraven enligt ISO-50001-certifieringen.

Som en del i detta kommer intressenterna att löpande vara tvungna att övervaka och mäta sitt energibehov och samtidigt använda sig av 50 % förnybar energi från och 2024 och 100 % från och med 2027.

Kraven blir obligatoriska i juli 2025 och Billy Durie, Global Sector Head Data Centers på Aggreko, uppmanar beslutsfattare inom datacenterbranschen att dra nytta av den expertis som finns inom försörjningskedjan för att möta dessa nya krav.

Han understryker hur konsultexpertis inom försörjningskedjan kan hjälpa anläggningsoperatörerna till en smidig övergång för att uppfylla de nya lagkraven.

– Tre saker är väldigt tydliga i EnEfG – all kraftförsörjning måste övervakas och hanteras transparent, potentiella energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras och förnybara källor måste bli en större del av energimixen, förklarar han.

– Denna omprioritering kommer att leda till vissa störningar för datacentran men dessa kan mildras genom att utforska nya strategier och tillvägagångssätt gällande energiförsörjning.

– För att genomföra den storskaliga förändring som krävs enligt lagen och förbli kompatibla kommer expertis från hela försörjningskedjan att krävas – i synnerhet från partners inom energiförsörjning. När jag pratar med operatörer som ansvarar för anläggningar i Tyskland har jag ofta slagit av hur upptagna de är och med EnEfG kommer arbetsbelastningen att öka ytterligare.

Pressen från lagstiftarna är en av de makrotrender som identifierats ha påverkan på byggande och drift av datacentran i Aggrekos senaste tvådelade rapport Uptime on the Line, där 700 tjänstemän inom branschen intervjuats. Vid sidan av en strävan efter mer effektiv och grönare utrustning uppdagades andra potentiellt störande faktorer som åldrande nätinfrastruktur, kompetensbrist och störningar i försörjningskedjan av vital utrustning.

– Den moderna världen styrs av krav på digitala tjänster, vilket resulterar i en konstant växande marknad för datacentra som är avgörande för Europas fortsatta ekonomiska tillväxt, summerar Billy. Den uppgående trenden kan påverkas av faktorer utanför marknaden såsom nätspänning och långa ledtider för viktiga komponenter i anläggningarna, exempelvis generatorer.

– Av den anledningen presenterade vi tidigare i år vår senaste whitepaper-serie, Uptime on the Line, där vi tagit reda på hur branschen känner inför framtiden. Som beskrivs i rapporterna kommer införandet av EnEfG och annan lagstiftning att ha en stor effekt på datacenterbranschen, därför är det av största vikt att anläggningsoperatörerna planerar framåt. Jag skulle därför uppmuntra branschintressenter att läsa Uptime on the Line-rapporterna och ta kontakt med leverantörer försörjningskedjan för att identifiera sitt nästa steg i att upprätthålla sin verksamhet.

För att ladda ner Aggrekos senaste rapport, Uptime on the Line:

 KLICKA HÄR.