Nyheter

Rivus Batteries tar fram metallfria batterier – säkrar 6 miljoner

Svenska startup-företaget Rivus Batteries tar in sex miljoner kronor från xista science ventures, NAVCAP AB och EIT InnoEnergy för att påskynda utvecklingen av metallfria batterier. Företagets mål är att halvera kostnaden och klimatavtrycket för storskalig energilagring genom att ersätta tungmetallbaserade elektrolyter med organiska alternativ i nya flödesbatterier.

Rivus Batteries,som utvecklar metallfri batteriteknologi, säkrar ett kapitaltillskott på sex miljoner kronor för att skala upp sin verksamhet och teknologi. Batterier behövs för att lagra förnybar energi – det blåser inte alltid när man vill och likaså med soltimmarna.

– Drömmen är att kunna stänga ned fossila kraftverk som Karlshamnsverket, som eldar olja när vi i Sverige inte har tillräckligt med el, säger Dr Cedrik Wiberg, Rivus grundare och VD.

Det nya kapitalet kommer främst från två nya investerare: xista science ventures från Österrike och NAVCAP från Sverige. EIT InnoEnergy följer också upp sin tidigare investering i Rivus. Företaget har därtill säkrat projekt med Energimyndigheten och en plats i Vinnovas nya Deep Tech Accelerator.

– Vi är i en spännande tillväxtfas, och kapitaltillskottet kommer att möjliggöra snabba steg mot marknaden. Det finns ett stort behov av batterier gjorda av lättillgängliga material för att möta den snabbt växande efterfrågan på energilagring, säger Andreas Kölling, Operativ Chef på Rivus.

Just nu pågår ett race globalt i denna sektor, ingen har ännu tillverkat en färdig kommersiell produkt och startups får massivt stöd i USA. Rivus är ensamma om sin nisch i Sverige och är nära att slutföra sin första förkommersiella produkt i sitt labb, på Chalmers tekniska högskola, där de har sitt säte.

Det ökade behovet av el i kombination med en snabbt ökande produktion av förnybar energi och en alltmer osäker elförsörjning har placerat energilagring i kärnan av energiomställningen:

– Eftersom våra batterier inte är brandfarliga är de mycket säkra. Råvaran tar aldrig slut, och vår lösning blir billigare och grönare ju mer vi skalar upp, till skillnad från dagens batterier som är baserade på kritiska metaller, avslutar Dr Cedrik Wiberg.

Dr Alexander Schwartz, partner på xista science ventures, tillägger:

– Rivus imponerar med sina snabba tekniska framsteg, uppnådda med initialt begränsade resurser, inom ett område som har stor potential. Det kombinerat med det starka teamet gör Rivus till en attraktiv investering för oss.

Rivus planerar att visa upp sin första fullskaliga prototyp 2024, med sikte på marknadslansering 2025.