Nyheter

Östgötskt lantbruk kompenserar 70% av sin årliga elförbrukning med solceller på taket

Svenneby Gård, en mjölk och spannmålsproducent några mil öster om Norrköping, har blivit självförsörjande på el under sommarmånaderna (maj till september) och producerar även ett överskott som säljs till nätet, efter installationen av en solcellsanläggning med 646 paneler och batterilagring. På årsbasis kompenserar systemet för cirka 70% av gårdens elförbrukning och har hittills minskat koldioxidutsläppen med 184 ton.

Svenneby Gård är en av ett växande antal jordbruksproducenter i Sverige som installerar solenergi för att minska verksamhetens miljöpåverkan och för att motverka de stigande energipriserna. Det var också en av de första anläggningarna som inkluderade ett batteri som en del av systemet. Detta bidrar till att gården kan använda mer av den solenergi som genereras på plats, vilket i sin tur innebär att man får en snabbare avkastning på sin investering.

Solcellsmodulerna på totalt 215,7 kWp är monterade på taket till gårdens maskinhall och styrs av två SolarEdge 82.8K DC-optimerade växelriktare. Effektoptimerare monterade på panelernas baksida maximerar energiproduktionen genom att lösa problem som som skuggning och paneldifferenser. Effektoptimerarna gör också så att systemet kommer igång tidigare på morgonen och producerar fram till senare på kvällen.

Överskottsenergin lagras i batteriet, som på bara två timmar blir fulladdat och kan försörja gården med el under hela natten sommartid. Av de ca 200 MWh som anläggningen producerade från januari till december under förra året gick två tredjedelar till att driva laster på gården, medan en tredjedel såldes till nätet.

– Vi ville haka på trenden med solceller och med facit i hand har det ju visat sig att vi låg helt rätt i tid. Avskrivningstiden var från början 8-10 år på solcellsanläggningen och 10-12 år på batterierna. Men med de ökade elpriserna har det har nu krympt till 7-8 år respektive 9-10 år, säger Patrik Leo som driver gården.

– Det här företaget var tidigt ute när de bestämde sig för att installera ett solcells- och lagringssystem, men nu börjar resten av marknaden komma ikapp och vi ser en stor efterfrågan på solcellssystem för lantbruk. Gröna gårdar vill ha grön el. Dessutom ser många det som ett sätt att säkra sitt elpris och göra sin elförsörjning mer förutsägbar, säger en säljrepresentant hos installatören Isorent.

Anläggningens produktion kan enkelt följas med en app som övervakar aktiviteten via växelriktaren. Detta ger även enkel felsökning, då det är lätt att se om en panel underpresterar – till skillnad från vissa solcellssystem, där en produktionsminskning kan förbli oupptäckt i dagar, veckor eller ännu längre.

– En viktig sak att tänka på när man överväger att installera en solcellsanläggning är vilka inbyggda säkerhetsfunktioner den erbjuder, tillägger Jerry Beccau, gårdens verkstads- och teknikchef, samt även energiansvarig.

– Vi tilltalades av SolarEdge-inverterns inbyggda funktion för snabb avstängning, vilket gör att systemet kan stängas ned och taket göras säkert genom att spänningen sänks till en beröringssäker nivå för säker åtkomst för servicepersonal, eller för räddningstjänsten, i den osannolika händelsen att en brand skulle bryta ut i  maskinhallen. Detta ger en betydande trygghet, avslutar Jerry Beccau.