Nyheter

Sveriges enda granatgjuteri höjer sin kapacitet

Norden har tack vare ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland ett gott rykte när det gäller hållbar tillverkning av ammunition. Nammo är koncernen som bildats genom samarbetet mellan de tre nordiska länderna, med tillverkande dotterbolag etablerade i alla tre.

I Sverige finns Nammo på tre orter och huvudägare är norska staten, i dag har svenska staten inget ägande i bolaget.

Nammo Sweden AB är en expanderande verksamhet med stark närvaro på sina tre etableringsorter, närmare bestämt Karlsborg, Karlskoga och Vingåker. Gemensamt för de tre orterna är bland annat tillgång till lojal kompetens tack vare en väletablerad försvarstradition, men nu när hela försvarsindustrin ska trappa upp över en natt så kommer kompetensfrågan att bli en utmaning.

Läs mer här >>>