Nyheter

NYAB bygger Finlands största solkraftpark

NYAB har tecknat kontrakt för byggnation av Finlands största solkraftpark till ett värde av cirka 800 miljoner kronor (drygt 69 miljoner euro). I uppdraget ingår även inköp och ingenjörstjänster. Solkraftparken ska byggas i kommunen Utajärvi i Norra Österbotten. Beställaren är Skarta Energy som är ett samägt bolag mellan NYAB och CapMan-fonden CapMan Nordic Infrastructure II, där NYAB äger 40 procent.

Solkraftparken som ska byggas i Utajärvi är en betydande del av Skarta Energy:s mål att bygga 800 MW solkraft under de nästa fem åren. Solkraftparken kommer att byggas på nedlagda torvmosseområden och ha en uppskattad kapacitet på 102,5 MWp och en årlig energiproduktion på 97 GWh. Finlands arbets- och näringsministerium har beviljat projektet ett investeringsstöd på 13,3 miljoner euro. Solkraftparken är avsedd att kopplas till huvudnätet i enlighet med det anslutningsavtal som tidigare undertecknats med det finska stamnätsbolaget Fingrid.

Den första fasen av projektet, inklusive inköp och förberedande arbete, kommer att påbörjas omgående och finansieras av Skarta Energy:s majoritetsägare fonden CapMan Nordic Infrastructure II. Hela projektet beräknas vara slutfört under första halvan av år 2026.

– Förnybar energi är ett av NYAB:s huvudsakliga fokusområden. Vi är glada att kunna använda vår mångsidiga expertis inom energisektorn även inom solkraft, vid sidan av vår snabbt växande verksamhet inom vindkraft och kraftnätsoperationer. Avtalet med Skarta Energy är viktigt för hela vår finska organisation och det känns fantastiskt att fortsätta arbetet med att främja energisjälvförsörjning och den gröna omställningen tillsammans, säger Mikael Ritola, Senior Vice President för NYAB Finland.  

Kontraktet följer på det ramavtal som tecknades i december 2022 och innebär att NYAB är Skarta Energy:s föredragna partner för framtida ingenjörsarbeten, inköp och byggnationer.

NYAB är grundat i Luleå, Sverige och är idag registrerat i Finland och noterat på Nasdaq First North Helsingfors. För närvarande förbereder NYAB en byte av hemvist till Sverige och siktar på en samtidig notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige under första halvåret av 2024.

Foto: Michael Schwarzenberger