Nyheter

Saab får beställning på studie av framtida svensk undervattensförmåga

Saab har ingått ett avtal med Försvarets materielverk, FMV, om att genomföra en konceptutvecklingsstudie för framtida svensk undervattensförmåga.

Studien är av förberedande karaktär och kommer att fokusera på fortsatt utveckling av centrala teknikområden såväl som ny teknologi för ubåtar och ubåtsrelaterade förmågor för Sverige.

Sverige har lång erfarenhet av evolutionär design av ubåtar och teknikutveckling som sker genom att ny teknologi förädlas och nya teknologier tillförs till redan befintliga lösningar i en iterativ utvecklingsprocess.

– Undervattensförmågan är av vitalt intresse för Sverige. Saabs ubåtar är bland de mest moderna, konventionella ubåtarna i världen och en central förmåga för försvaret av Sverige. Den här studien bidrar till att säkerställa att vi fortsätter att ligga i framkant av innovation och teknikutveckling under lång tid framöver, säger Mats Wicksell, chef över Saabs affärsområde Kockums.