Nyheter

Företrädare för industrin: ”Dagens system för tilldelning av elektrisk effekt hämmar investeringar och försvårar omställningen”