Nyheter

Darren Wilson ny direktör för affärsområde Specialprodukter

Affärsområde Specialprodukter har en nyckelroll att spela i LKAB:s pågående transformation för att öka effektiviteten och säkerställa tillgång till strategiska produkter och tjänster internt, och att skapa tillväxt externt genom produktion av kritiska mineral och utveckling av nya affärer.

─ Darren Wilson är idag chef för LKAB:s industrimineraldivision och tillträder tjänsten som direktör för affärsområde Specialprodukter 1 januari 2024. Han kommer ansvara för utvecklingen av våra bolag som levererar interna produkter och tjänster likaväl som den externa industrimineralförsäljningen, inklusive realiseringen av utvecklingsprojektet för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens gruvavfall. Darrens långa produktions- och försäljningserfarenhet blir ett viktigt tillskott till LKAB:s koncernledning och han kommer att bidra till en fortsatt internationalisering av företaget, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB. 

Darren Wilson ersätter Leif Boström som har valt att pensionera sig efter 31 år inom LKAB.

─ Jag vill passa på att tacka Leif för hans betydande bidrag till LKAB såväl i hans senaste roll som direktör för affärsområde Specialprodukter, liksom tidigare som finansdirektör för koncernen, avslutar Jan Moström. 

Darren Wilson har varit anställd av LKAB sedan 2013 och har lång internationell erfarenhet av mineralutvinning, förädling och produktion av produkter, i ledande roller inom produktion och med kommersiellt ansvar.