Nyheter

Vad blir nästa klimathot mot skogen i södra Sverige? Hur rustar vi skogen för ett förändrat klimat?

Bränder, stormar, översvämning, rotröta och nya förutsättningar för naturvård. Vad blir nästa klimathot mot skogen i södra Sverige? Hur rustar vi skogen för ett förändrat klimat? Den 6 december hålls en stor, regional skogskonferens i Växjö om klimatanpassning av skogen med många av landets främsta experter på plats.

– Vi har lärt oss mycket efter stormar, bränder, torka och angrepp av granbarkborre. Men vad blir nästa katastrof och hur har vi en beredskap i skogssektorn för att förebygga och hantera framtida händelser? Kunskap om detta är just nu mycket efterfrågat och vi vet att det också är något som skogssektorn behöver förhålla sig till redan i dag, säger Jerker Bergdahl, regional samordnare, Skogsstyrelsen.

Under konferensen presenteras bland annat en alldeles färsk nulägesanalys kring statusen på skogsbilvägar och föreläsningarna handlar också om klimatutvecklingen, EU:s klimatarbete men också konkreta råd och beskrivningar av teknik och redskap för att anpassa skogen efter nya förutsättningar. Det blir också rundabordssamtal över tio olika områden som berör skog och klimat.

– Vi ser ett stort värde i att samlas kring dessa viktiga framtidsfrågor. Linnéuniversitetet kan leverera efterfrågad kunskap i stor utsträckning, samtidigt som vi under konferensen kommer att bättre förstå skogssektorns behov av ny kunskap, säger Johan Bergh, professor på Linnéuniversitetet.

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma i skogssektorn men också till skogsägare, forskare och studenter. Syftet är att höja blicken, bredda bilden för att därigenom öka både vilja och förmåga att anpassa skogen och systemen i den för ett förändrat klimat. Konferensen är tänkt som ett avstamp för och inspiration till fortsatta utvecklingsinsatser i organisationer men också i samverkan och inom forskningen.

När? 6 december, 09:00-16:00

Var? Linnéuniversitetet, Ikea-salen, Hus N, Växjö

Föreläsningar:

Joel Persson från Södra om skogssektorns färska nulägesanalys av skogsbilvägar.

Erik Kjellström från SMHI om vart klimatet är på väg.

Carin Nilsson från Skogsstyrelsen om vart Sveriges och EU:s klimatanpassningsarbete är på väg.

Johanna Witzell från Linnéuniversitet om skogsskador i ett förändrat klimat.

Johan Fransson från Linnéuniversitetet om skoglig planering och möjligheter med fjärranalys.

Kristoffer Hylander från Stockholms universitet om naturvård i skogen när klimatet förändras.

Leif Sandahl från MSB om naturolyckor.

Kerstin Ström och Mattias Sparf om granbarkborrebekämpning i Sverige och Europa.

Konferensen arrangeras i nära samverkan med Skogsstyrelsens regionala sektorsråd de regionala skogsprogrammen/skogsstrategierna i Götaland (exklusive Gotland).

Länk till mer information och anmälan:

Hur klarar skogen framtidens klimat? | lnu.se

Foto: Adem Albayrak