Nyheter

AFRY får nytt uppdrag för fem solenergiprojekt

PT PLN Indonesia Power har utsett AFRY att genomföra miljökonsekvensbedömningar (ESIA) för fem stora solcellsprojekt på Java Island i Indonesien. Dessa projekt är viktiga för Indonesiens omställning till förnybara energikällor.

PT PLN Indonesia Power, ett dotterbolag till det statsägda elbolaget PT PLN (Persero), är en viktig aktör inom Indonesiens elsektor och ett av Sydostasiens ledande kraftproduktionsföretag, som idag förvaltar över 21 GW kraftverk över hela landet.

I linje med regeringens ambition att accelerera omställningen till förnybar energi har PT PLN Indonesia Power lanserat Projektet- Hijaunesia 2023, ett initiativ som omfattar flera projekt för förnybar energi, bland annat sol- och vindkraftsprojekt.

AFRY har utsetts att genomföra miljö- och sociala konsekvensbedömningar (ESIA) för fem solcellsprojekt med en total kapacitet på 500 MW, bestående av tre flytande solcellssystem och två markmonterade solcellsanläggningar, på Java.

Miljökonsekvensbedömningarna kommer att genomföras parallellt med den lagstadgade processen för miljökonsekvensbedömning (AMDAL) och följa internationella standarder, specifikt den asiatiska utvecklingsbankens (ADB) skyddsåtgärder och enligt IFS Performance standards.

– Megaprojektet Hijaunesia är en fortsättning på PLN Indonesia Powers åtagande att bygga mer förnybar energi, som beskrivs i affärsplanen för elförsörjning 2021–2030, med fokus på grön energi, säger Edwin Nugraha Putra, VD för PT PLN Indonesia Power.

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med PLN Indonesia Power, och det fortsatta förtroendet att vara miljökonsult för dessa stora solcellsprojekt. Detta är ett viktigt steg för att minska beroendet av fossila bränslen och accelerera landets omställning till ren energi, säger Petteri Härkki, AFRYs regionala chef för Asien.

I Indonesien har AFRY erfarenhet av miljömässiga och sociala rådgivningstjänster för projekt inom förnybar energi. Kombinationen av AFRYs position som en av de ledande bolagen inom förnybar energi i Indonesien, med djupgående kunskap om indonesiska miljömässiga och sociala krav samt långivares krav såsom Equator Principles, IFC Performance Standards och ADB Safeguards, gör AFRY till en one-stop shop för att stödja en hållbar energiomställning i landet.

Läs mer om AFRYs kapacitet inom miljö och hållbarhet i Sydostasien

AFRY har tillhandahållit konsulttjänster inom miljö, socialt ansvar och hållbarhet för energi-, industri- och infrastruktursektorerna i Sydostasien i över 30 år. Enbart inom energisektorn har AFRY levererat miljörådgivningstjänster i över 20 GW förnybara projekt i hela regionen.

Foto: Kanenori