Nyheter

Grundstenen till Metsä Groups Kerto LVL-kvarn lagts i Äänekoski

Metsä Groups Kerto LVL-bruksprojekt i Äänekoski, Finland fortskrider enligt plan och grundstenen till bruket lades idag, den 24 november 2023. Bruket kommer att ha en årlig produktionskapacitet på cirka 160 000 kubikmeter Kerto LVL och beräknas starta produktion under andra halvåret 2026.

Grundstenen för det framtida trävarubruket lades av riksdagsledamot Timo Harakka, Metsä Woods vice vd Jaakko Anttila, SRV:s verkställande direktör Saku Sipola och Metsä Woods projektdirektör Eero Lampola. Dessutom hälsade Äänekoski stads borgmästare Matti Tuononen sina hälsningar vid evenemanget.

– Kerto LVL-bruket i Äänekoski är en viktig investering för Metsä Group. Med den nya kapaciteten kommer vi att möta den växande globala efterfrågan på träbyggande, vilket är ett viktigt steg mot en framtid med låga koldioxidutsläpp för byggbranschen. Kerto LVL-produkter är starka och materialeffektiva, lagrar kol och minskar byggandets koldioxidavtryck. Investeringens påverkan är också betydande lokalt och Äänekoski har gett oss utmärkta förutsättningar att utveckla vår verksamhet på lång sikt, säger Jaakko Anttila, VD. Vice vd, Metsä Wood.

– Metsä Group är en pionjär i branschens övergång till moderna, kooperativa projektformer i sina byggsatsningar. Vi genomför ett stort och krävande projekt, där ett snabbt schema och samordning med bygg- och tillverkningsprocessen är oerhört viktigt, i nära och gott samarbete med kunden och ett kompetent designteam. Vi delar också gemensamma ansvarsmål med Metsä Group. Denna byggarbetsplats kommer också att byggas med utsläppsfri förnybar energi, med hänsyn till energieffektivitet och framtidens mångsidiga användningsbehov, säger Saku Sipola, verkställande direktör, SRV.

Vid murningsceremonin deponerades dagens tidningar, stadgan, giltiga finska mynt, ritningar av bruket, en Kerto LVL-balk och en Kerto LVL-handbok i grundstenens tidskapsel som ett minne av denna era för kommande generationer.

Byggarbetsplatsen fortskrider väl enligt plan. Markbyggnadsarbeten pågår för närvarande i området. Den massiva byggnaden är uppdelad i sex olika sektioner där arbetet fortskrider i etapper. I sektion 1 är huvudramsinstallationerna redan avslutade, medan i sektion 5 och 6 pågår betongarbeten. Därefter, i avsnitt 1, startar takelementinstallationerna. För närvarande arbetar cirka 80 personer på platsen och antalet anställda kommer att växa till 200 personer.

Sysselsättningseffekten av projektets byggskede uppskattas till cirka 1 000 årsverken. När det är färdigt kommer bruket att sysselsätta cirka 150 personer direkt och 200 personer i sin värdekedja.

Foto: Valokuvaaja