Nyheter

Billerud uppgraderar kartongbruket i Frövi för 1 300 miljoner kronor

Lånet stöder miljöuppgradering av en befintlig integrerad pappers- och massaanläggning i Frövi, samt utbyte av en äldre sodapanna byggd 1969.. Uppgraderingen kommer att leda till lägre utsläpp, en förbättrad energi- och resurseffektivitet samt en ökad produktion av förnybar energi vid anläggningen. Bioproduktanläggningen i Frövi tillverkar återvinningsbara och komposterbara förpackningsmaterial från förnybara källor och för olika användningsområden, bland annat förpackningar som förlänger hållbarheten på livsmedel och drycker, och ersätter plastförpackningar.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal om 1 300 miljoner kronor (cirka 110 miljoner euro) med det svenska företaget Billerud, som är en världsledande leverantör av pappers- och förpackningsmaterial.

Lånet stöder investeringar i modernisering och uppgradering av en bioproduktanläggning samt utbyte av en sodapanna. Uppgraderingarna är väl förankrade i Billeruds hållbarhetsstrategi och kommer att förbättra anläggningens miljöprestanda genom en ökad energi- och resurseffektivitet.

– Förnyelse och modernisering av produktionsprocesser och industrianläggningar är avgörande för att nå EU:s klimatmål och säkerställa hållbarhet och konkurrenskraft för EU:s tillverkningsindustri, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros. ”Det här projektet ökar anläggningens energi- och resurseffektivitet och bidrar till övergången från fossilbaserade förpackningsmaterial, såsom plast, till förpackningar som tillverkas av förnybara resurser. Som EU:s klimatbank spelar EIB en viktig roll när det gäller att stödja företag som är banbrytande inom nya och effektiva lösningar för återvinningsbara material och resurseffektiv tillverkning.

Material som tillverkas vid Frövianläggningen används för olika förpackningstillämpningar med särskild inriktning på livsmedels- och dryckesförpackningar – ett område som ställer höga krav på hållbarhets- och hygienstandarder.

Fördelen med fiberbaserade förpackningar är att de är fossilfria, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara, vilket skiljer dem från fossilbaserade förpackningstyper. De material som Billerud tillverkar kan återvinnas många gånger och bli till återvunnen kartong, innan de slutligen används för energiproduktion.

– Tack vare den nya sodapannan kan Billerud genomföra energiförbättringsåtgärder för att uppfylla framtida miljökrav och säkerställa en stabil massaproduktion. Det är en långsiktig investering i en effektiv, hållbar och säker produktion som ökar vår konkurrenskraft och gynnar våra kunder. Vi är glada över att EIB stöder projektet, säger Billeruds tillförordnade vd och koncernchef, Ivar Vatne. 

Projektet är i linje med EIB:s färdplan för klimatbanken och stöder koldioxidsnål teknik samt produkt-, energi- och resurseffektivitet. Det stöder även EU:s gröna giv med dess klimatmål, liksom de miljömål som ingår i EU:s bioekonomi- och plaststrategier, och EU:s handlingsplan för nollföroreningar.