Nyheter

Första spadtaget för ny biokraftvärme i Rya – Göteborg Energis största klimatinvestering någonsin

År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet.

Nu blir anläggningen verklighet.

– Det här är en milstolpe för oss och för stadens klimatomställning. Jag är både glad och stolt över att vi på kort tid är redo att ta det här sista steget i omställningen av fjärrvärmen. Med den nya anläggningen gör vi oss oberoende av naturgas och kan erbjuda våra kunder hundra procent förnybar och återvunnen fjärrvärme. Vi ökar också försörjningstryggheten, tillför en ny källa för lokal elproduktion och stärker fjärrvärmens konkurrenskraft, säger Per-Anders Gustafsson, VD för Göteborg Energi.