Nyheter

Energikontor Norr på investeringsforum i Bryssel: Norrbotten med på banan i energiomställningen

Projektet Remarkable var särskilt utvalt att presenteras på årets upplaga av Covenant of Mayors Investment Forum 25 oktober i Bryssel. Isabella Katsimenis, nationell projektledare från Energikontor Norr och upphovsperson till idén bakom projektet, var på plats.

– Det var mycket inspirerande att möta det engagemang som finns bland andra kommuner och regioner runt om i Europa och veta att vi i Norrbotten är med på banan i energiomställningen.

Eventet i Bryssel arrangerades av ENER Energi, EU-kommissionens generaldirektorat för energi och klimat, tillsammans med CINEA, det europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö, i samarbete med Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet). Konferensen samlade representanter på hög nivå från EU-kommissionen, europeiska städer, andra energikontor och regioner samt från investeringsvärlden.

Ett fåtal framgångsrika och banbrytande initiativ runtom i Europa lyftes fram och presenterades på konferensen, däribland projektet Remarkable där Isabella Katsimenis från Energikontor Norr är nationell projektledare. Del av projektet är Climate Leadership Circle, ett nätverk av 320 klimatledare från hela Europa.

– Det är väldigt roligt att klimatledare från flera norrbottniska kommuner är med i nätverket, fortsätter Isabella Katsimenis. Det stärker det lokala arbetet med energiomställningen och bidrar till att ta hem internationellt lärande till länet.

Borgmästaren Joško Klisović från Zagreb i Kroatien var en av talarna på konferensen. Han betonade särskilt att arbetet som görs på lokal nivå är det som leder till verklig förändring och realiserar den pågående energiomställningen i Europa.

Som en del av utvärdering inför kommande programperiod ville CINEA ha synpunkter och förslag från konferensens deltagare kring finansieringen av en grön framtid.

Isabella Katsimenis betonade att en mängd bra saker görs inom ramen för Borgmästaravtalet, både lokalt, regionalt och internationellt samt lyfte de stora möjligheterna som kan skapas med ett gemensamt uppföljningssystem för energiomställningen:

– Ett sådant system skulle innebära att man kan bedöma hur långt vi kommit i olika kommuner, regioner och länder. Som läget är nu har vi svårt att dra nytta av varandras framgångar. Istället kunde resultat och åtgärder följas upp, på samma vis av alla. Värdet skulle öka på arbetsinsatserna som sker och ge större framdrift i energiomställningen.

Foto: Katarina Wikberg