Nyheter

OX2 säljer solkraftsprojekt om 82 MW i Spanien

OX2 har kommit överens med Afcon Renewable Energy, ett israeliskt energibolag, om försäljning av solkraftsprojekt på 82 MW i Spanien. Försäljningen är OX2:s första i Spanien och bokförs i fjärde kvartalet 2023.

Försäljningen, som är OX2:s första på den spanska marknaden, omfattar projekträttigheter för solkraftsprojekt belägna i Andalusien och Castilla la Mancha som OX2 förvärvade 2022. Den beräknade årliga elproduktionen från solparkerna beräknas till 163 GWh. – Vi är nöjda med att kunna genomföra vår första försäljning i Spanien. OX2 har hittills i år sålt projekt på sex europeiska marknader, vilket tydliggör att vi har breddat vår affär. Dessa solparker kommer att bidra till att möta den snabbt växande efterfrågan på förnybar el i Spanien, säger Paul Stormoen, vd, OX2.       Försäljningen kommer att ha en begränsad effekt på OX2:s resultat och förväntas bidra positivt till kassaflödet under fjärde kvartalet 2023.