Nyheter

Svenska batterier stabiliserade elnätet när finsk kärnkraft snabbstoppade

När kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 stoppades på söndagskvällen hjälpte sammanlänkade batterier till med att upprätthålla stabiliteten i elnätet. CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrog för att kompensera bortfallet i effekt.

– Elnätsansvariga myndigheter ska vid plötsliga bortfall i elproduktionen snabbt kompensera med effekt och där är batterier särskilt väl lämpade för att bidra. För de företag och privatpersoner som äger batterier är det en bra affär att vara med och stabilisera elnätet, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 är med sina 1 600 MW den enskilt största kraftkällan i det nordiska elsystemet, där både Sverige och Finland ingår. Sedan söndagskvällen står reaktorn stilla till följd av ett turbinfel, enligt Nordpool. Reaktorn är bortkopplad från elnätet och prognosen är att delar av kapaciteten ska vara tillbaka tisdag morgon.

Snabbstoppet var det tolfte under 2023 som drabbat reaktorer i svenska och finska kärnkraftverk, visar statistik från Nordpool som CheckWatt har sammanställt. I genomsnitt har det tagit minst 4 dagar och 16 timmar för reaktorerna att åter tas i drift.

– Nackdelen med stora centraliserade kraftverk är att elnätet blir sårbart när något går fel. Ett elsystem med mycket sol- och vindkraft kombinerat med bland annat batterier skulle ge helt nya nivåer av driftsäkerhet i elnätet jämfört med i dag, fortsätter Dan-Eric Archer.

Varje gång en kärnkraftsreaktor snabbstoppar sänks frekvensen i elnätet plötsligt, vilket kan leda till skador på utrustning eller i värsta fall nätsammanbrott om den inte snabbt återställs. Batterier och andra flexibla resurser kan inom en halv sekund bidra till att kompensera för bortfallet i elproduktion och stabilisera elnätet genom att återställa frekvensen.

Många små energiresurser som är sammanlänkade för att tillsammans kunna bidra med stödtjänster kallas för virtuella kraftverk. När Olkilouto 3 snabbstoppade på söndagen bidrog batterier i CheckWatts virtuella kraftverk Currently med 25 MW.

– I relation till att bygga ny kärnkraft är kostnaderna för stödtjänster små. En del av ersättningen går till de företag och privatpersoner som är anslutna till virtuella kraftverk. När det är lönsamt att investera i energilager skapas andra mervärden och förutsättningar för ett resurseffektivt, förnybart elsystem, avslutar Dan-Eric Archer.

Fakta: Tolv snabbstopp under 2023

Kärnkraftsreaktorer i det nordiska elnätet har snabbstoppat tolv gånger under 2023. Den verkliga längden på avbrotten kan skilja sig från Nordpools statistik.