Nyheter

Miljöpartiet: ”Vi måste våga säga ja till nya gruvor i Sverige”

”Vi är ödmjuka inför att frågan om gruvbrytning är lika komplex som den är känslig, men även känsliga frågor kräver svar.  Vi i Miljöpartiets studentförbund vågar ta ställning i gruvfrågan.”

Det skriver Markus Barnevik Olsson, Nadja Vinberg, Anton Bylin och Edit Holmqvist, Miljöpartiets studentförbund i en debattinlägg i Expressen idag:

”Inför helgens kongress i Örebro står vi miljöpartister inför värsta tänkbara dilemma: miljö eller klimat? Att anlägga en gruva kommer med varierande lokala miljökonsekvenser, samtidigt finns det värdefulla mineral i svensk berggrund som kan fasa ut fossila bränslen till fördel för förnybar el. Ytterligare komplexitet introduceras när mineralfyndigheter sammanfaller med bosättningar eller renbetesområden.”

”Dilemmats svar innebär svåra avvägningar där vi måste vara modiga och lyfta blicken.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/vi-maste-vaga-saga-ja–till-nya-gruvor-i-sverige/

Foto: Khusen Rustamov