Nyheter

Karlskronas marina ekosystem rekommenderat som testcenter inom NATO DIANA

I ett svar från Försvarsmakten och Vinnova till Försvarsdepartementet rekommenderas Karlskronas marina ekosystem Marine Technology Center of Sweden som ett testcenter inom NATO DIANA för teknikutveckling och innovation inom yt- och undervattensdomänen.

Testcentret har två huvudområden; försvar samt havsbaserad energi.

Ett område som fått ökad nationell betydelse är övervakning av kritisk infrastruktur på havsbotten.

Tidigare i år fick Försvarsmakten och Vinnova i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet samt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) att lämna förslag på lämpliga organisationer som svenska kandidater till Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

76 svenska organisationer lämnade in en intresseanmälan. I svaret som redovisades den 31 oktober har man rekommenderat fem aktörer i Sverige, som alla är ledande inom sina respektive områden. LEAD i Linköping som accelerator, samt Svenska rymdaktiebolaget, RISE, MAX IV och Marine Technology Center of Sweden som testcenter.

För att läsa Försvarsmaktens svar avseende förslag till NATO DIANA:

https://www.vinnova.se/contentassets/1f78b38101cb460fba4142f06e905876/2023-01992-slutrapport-diana.pdf