Nyheter

AirForestry får stort anslag från Energimyndigheten

AirForestry har beviljats ett bidrag på 31 827 200 SEK från Energimyndigheten. Anslaget stödjer AirForestrys vision om ett mer skonsamt, hållbart och elektrifierat skogsbruk.

Gallring spelar en viktig roll i skogsbruket. Med sin innovativa drönarteknologi syftar AirForestry till att göra denna process mer effektiv och miljövänlig. I samarbete med skogsindustrin  och Skogforsk lanserar AirForestry ett projekt för att modernisera gallringsmetoderna med användning av drönare istället för markgående maskiner.

Projektets totala finansiering uppgår till 31 827 200 SEK, varav 30 874 500 SEK tilldelas AirForestry och resterande summa går till Skogforsk. Projektet pågår från 2023 till 2025.

Energimyndigheten bedömer att AirForestrys teknik för gallring av skog med drönare har potential att varamer energieffektiv än konventionell teknik med markgående maskiner. Bland fördelarna märks möjligheten att utföra gallring i flera omgångar, ett minskat behov av stickvägar, samt att markskador undviks. Dessa fördelar bidrar också till att stärka skogens roll som en CO2-sänka. Projektgruppen bakom AirForestry besitter omfattande kunskap inom skogsvård, automation och andra relevanta områden. Skogsindustrins intresse framgår av Billeruds och Skogforsks deltagande samt genom skogsbranschens tidigare ekonomiska stöd till AirForestrys projekt.

Olle Gelin, VD och medgrundare för AirForestry:

– Vi är tacksamma och hedrade över att Energimyndigheten har sett potentialen i vår teknik. Denna investering är central i vår strävan att förbättra skogsbruket i Sverige och globalt.