Nyheter

Kanthal utökar sin produktion av kiselkarbidelement

Tillverkare av litiumjonbatterier, elektronik och glas efterfrågar allt mer nya hållbara värmelösningar. För att möta behovet utökar Kanthal sin anläggning för tillverkning av värmeelement av kiselkarbid i Perth, Skottland och etablerar även ett servicecenter i Concord, NC, USA. Syftet är att svara på marknadstillväxten på kort och medellång sikt i Europa och Nordamerika och att stödja långsiktig produkt- och applikationsutveckling.

I Kanthals anläggning i Perth tillverkas värmeelement i kiselkarbid (SiC) under namnet Globar®. Elementen används i industriella värmeprocesser upp till 1 625°C och genom att ersätta gasbrännare kan de både hjälpa till att minska CO2-utsläpp och göra produktionen mer energieffektiv.

Den starka globala tillväxten av litiumjonbatterier, elektronik och glas driver den ökade efterfrågan. Samtidigt börjar energiintensiva industrier som stål att omvandla sina värmningsprocesser från gas till elektriska lösningar och där är dessa element också ett av flera alternativ.

Den totala investeringen på ungefär 100 MSEK kommer att ske mellan 2024 och 2025. Den inkluderar utbyggnad av den nuvarande tillverkningen i Perth med 1 000 m2, samt ny utrustning, ny layout och ytterligare lagerutrymmen. Projektet ökar kapaciteten och leder till ytterligare arbetstillfällen med start 2024.

I samband med expansionen i Perth etablerar Kanthal också ett nytt servicecenter för kiselkarbidelement på befintlig plats i Concord, North Carolina, USA. Det här gör att Kanthal kommer närmare kunderna i USA vilket gör att ledtiderna, servicen och leveranssäkerheten förbättras.

– Den här investeringen är nödvändig för att vi ska kunna möta våra kunders framtida behov. Vi förväntar oss en snabbt växande efterfrågan på våra värmelösningar eftersom de gör det möjligt för industrier att genomföra det gröna teknikskiftet. Vi skalar också upp vår produktion för att möjliggöra ny produkt- och applikationsutveckling för installationer av större värmesystem. Investeringen gör att vi kan svara på efterfrågan både i Europa och Nordamerika, säger Rickard Dahlgren, tillförordnad chef för affärsområdet Heating Systems på Kanthal.

Båda anläggningarna förväntas vara i full drift 2026, och öka produktionskapaciteten med cirka 40%.

I juni tillkännagav Kanthal en utbyggnation av produktionskapacitet för anläggningen i Walldorf, Tyskland. Här tillverkar företaget produkter som Fibrothal® värmemoduler, gasflödesvärmare, metalliska värmeelement och diffusionskassetter.