Nyheter

IKEM välkomnar initiativen för mer kärnkraft

Tidösamarbetspartierna presenterar idag en handlingsplan för mer kärnkraft. IKEM välkomnar initiativet. Innovations- och kemiindustrin behöver tillgång till leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser för att möjliggöra klimatomställningen.

IKEM:s medlemsföretag är beredda att göra de investeringar som krävs för klimatomställning, men då måste staten samtidigt kunna hålla minst samma tempo för att leverera den fossilfria el och energi som omställningen kräver.

– Bara omställningen i innovations- och kemiindustrin kommer innebära en elförbrukning som motsvarar all den hushållsel som används i dag. Vi välkomnar initiativet men menar att regeringen borde kunna sätta ett ännu mer ambitiöst mål. Varför inte tre storskaliga reaktorer senast 2030?, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

Regeringens förslag:

Statens finansiella ansvar tydliggörs genom en riskdelningsmodell

En kärnkraftssamordnare tillsätts

Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045

Ny kärnkraft med total effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer senast 2035

– Självklart ska staten ta ansvar för elsystemet och dess utbyggnad. Elsystemet borde vara ett riksintresse menar vi. En annan viktig del är att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor, IKEM.

– Regeringen behöver se att det pågår en grön industriell revolution även i södra Sverige. Vi hoppas att man får till kärnkraftverk i närheten av det stora kemiklustret i Stenungssund, avslutar Malin Johansson.