Nyheter

Världens första lösning för ammoniakdrift baserad på en 4-taktsmotor

Teknologikoncernen Wärtsilä har introducerat den första kommersiellt tillgängliga lösningen för en ammoniakdriven 4-taktsmotor inom den marina sektorn. I en tid då rederierna söker efter hållbara alternativ bland gröna bränslen möjliggör den nya lösningen ett betydande framsteg för hållbar sjöfart. Ammoniakdrift är nu kommersiellt tillgänglig som en del av motorplattformen Wärtsilä 25, som lanserades i september 2022.

Viridis Bulk Carriers, världens första rederi med nollutsläpp, är tänkt att bli det första rederiet att dra nytta av den nya lösningen. Viridis Bulk Carriers är ett partnerskap mellan Amon Maritime, Mosvolds Rederi och Navigare Logistics. Tidigare denna månad undertecknade Wärtsilä och Viridis Bulk Carriers en avsiktsförklaring om ammoniakdrift baserad på Wärtsilä 25-motorn, med målet att underteckna ett kommersiellt kontrakt i början av 2024. Viridis Bulk Carriers gör en ”grön revolution” på den europeiska marknaden för bulkgods i närsjöfart i och med planerna på en koldioxidfri transporttjänst baserad på en serie nybyggda ammoniakdrivna fartyg.

”Sjöfartsindustrin måste minska sina utsläpp avsevärt om vi ska lyckas nå de mål som fastställts i Parisavtalet. Införandet av ny teknik och hållbara utsläppsfria bränslen är avgörande för detta”, säger André Risholm, styrelsemedlem på Viridis Bulk Carriers.”Vi är mycket glada över att samarbeta med Wärtsilä kring ännu en viktig milstolpe för våra ammoniakdrivna bulkfartyg i närsjöfart.”

Håkan Agnevall, vd och koncernchef för Wärtsilä:

– Wärtsilä har en ledande roll när det gäller att forma utfasningen av fossila bränslen inom marin- och energiindustrin. Den här branschledande lösningen är ytterligare ett flaggskepp i Wärtsiläs omfattande program för att säkerställa att framtida marina bränslen är både hållbara och säkra. I partnerskap med Viridis Bulk Carriers möjliggör vi en övergång till grönare bränslen, och tar sikte mot en sjöfart med nettonollutsläpp.

Förutom motorn omfattar den kompletta lösningen ett AmmoniaPac-system för bränsleförsörjning, WARMS (Wärtsilä Ammonia Release Mitigation System) för minskning av ammoniakutsläpp och Wärtsilä NOx Reducer (NOR) för optimal efterbehandling av avgaser.

Säkerhet och effektivitet spelar en avgörande roll för utformningen av lösningen, där ett mycket sofistikerat automationssystem och underhållsavtal garanterar en säker och effektiv drift ombord. Införandet av ammoniak, som är ett nytt bränsle för besättningsmedlemmarna, sker säkert och smidigt och stöds dessutom av dedikerad utbildning och global support 24/7.

– Lösningen för ammoniakdrift baserar sig på Wärtsiläs välbeprövade LNG-system, som gett oss ovärderliga erfarenheter. Wärtsilä 25-motorn har utformats så att man ska kunna införa hållbara bränslen på ett enkelt sätt, och nu är vi stolta över att kunna lägga till ammoniak till motorspecifikationerna, utöver diesel, LNG, gas eller flytande koldioxidneutrala biobränslen som motorn redan tidigare kunnat drivas med. Detta gör Wärtsilä 25 till en helt igenom framtidssäker motorplattform som kombinerar effektiv drift med miljömässig hållbarhet”, tillägger Roger Holm, direktör för affärsområdet Marine Power i Wärtsilä.

Hållbar ammoniak är en av de främsta kandidaterna i sökandet efter alternativa rena bränslen inom sjöfarten. Den nya lösningen för ammoniakdrift med Wärtsilä 25-motorn kan omedelbart minska utsläppen av växthusgaser med mer än 70 procent jämfört med dieseldrivna motorer av samma storlek, vilket uppfyller EU:s nuvarande mål för 2050 och till och med överträffar IMO:s mål för 2040.

– Det här är en viktig milstolpe, men vi stannar inte här, fortsätter Stefan Nysjö, direktör för Power Supply inom Wärtsilä Marine Power. Samtidigt som vi planerar för ytterligare ammoniakdrivna motorer i vår portfölj över tid, är vi också fast beslutna att fortsätta utveckla och testa annan teknik och lösningar som kan fortsätta hjälpa branschen att minska utsläppen av växthusgaser ännu mer i framtiden.”