Nyheter

Turn Energy inleder fyra nya solparksprojekt

Under oktober och november månad har Turn Energy inlett fyra nya solparksprojekt i Eskilstuna, Vadstena, Vetlanda och Alvesta. Parkerna planeras tillsammans att omfatta ungefär 22,7 hektar och ska ge rum för sammanlagt 23 828 paneler med en förmåga att producera el motsvarande driften av 791 svenska hushåll per år. Samtliga parker är planerade att stå klara till årsskiftet 2024.

Solenergibolaget Turn Energy bygger, äger och förvaltar solcellsparker på lågproducerande mark och säljer vidare energin till svenska bolag. Målet är att Turn ska stå för 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige till 2028. Under 2023 har efterfrågan på solenergi och solcellsparker ökat markant.

Nu inleder Turn Energy fyra nya projekt i Stora Sundby utanför Eskilstuna, Hullevik i Alvesta, Mossbråsa i Vetlanda och Nässja i Vadstena.

– Vi är väldigt glada att kunna inleda ett flertal nya projekt. Vi vill göra skillnad på riktigt och bidra till en utveckling där allt mer energi kommer från förnybara källor. Att skapa god energi är det vi brinner för, säger Kenny Fogel, VD på Turn Energy.

Projekten planeras att totalt omfatta ungefär 22,7 hektar mark. Tre av fyra projekt byggs på mark som idag mestadels består av kalhuggen skog. För att skydda artrikedomen på platserna kommer marken under drifttiden hållas fri från sly, samtidigt som man i vissa sektioner planerar att så ängsfröblandningar för att främja den biologiska mångfalden. Den fjärde parken planeras på lågproducerande åkermark.

Parkerna väntas producera 15,61 MWp per år – vilket motsvarar elkonsumtionen för ungefär 791 svenska hushåll eller 6603 elbilar per år. Projekten har inletts i oktober och november 2023 och väntas stå klara till årsskiftet.

– Det är roligt att jobba med den här typen av mark. När man tänker på solcellsparker tänker man kanske oftast på de som anläggs på lågproducerande jordbruksmark. Men i tre av de här fallen rör det sig om en tidigare skogsmark som avverkats där den större ytan är ett kalhygge. Vi får här möjligheten att arbeta med t.ex. högstubbar och död ved för att främja artrikedomen på platsen under de kommande decennierna, samtidigt som vi producerar mängder med god energi till svenska hushåll, säger Anders Wallin, COO på Turn Energy.

Turn Energys mål är att bygga solparker i Sverige med kapacitet för 250 till 350 megawatt om året, med målet att sätta 1,500MW i drift till 2028. Detta motsvarar solparker på en yta av cirka 3000 fotbollsplaner.