Nyheter

Mälarenergi Elnät investerar i nya mottagningsstationer på Finnslätten och i Arboga

En växande region som behöver mer el, samtidigt som det pågår en stor omställning av samhället där elektrifieringen kommer öka. I det läget har Malin Wallenberg gått in som ny vd för Mälarenergi Elnät. 

– Elnätet behöver förstärkas och Mälarenergi Elnät kommer att göra historiska investeringar för att möta kapacitetsproblematiken, säger hon.

Malin Wallenberg är en av talarna under energikonferensen HUB2023 i Västerås den 16 november, som i år arrangeras för tionde gången. På scenen finns även Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, politiker och en rad företrädare från näringslivet och olika energibolag.

– Västerås är ju en stark energistad, så det är ingen slump att en så tung energikonferens arrangeras just här. Jag kommer delta under programpunkten som handlar om hur vi bygger kapacitet och leveranssäkerhet och det finns det mycket att berätta om.

Mälarenergis nätområde präglas av expansion och utveckling, vilket ställer nya krav på elnätet.

– Utöver ett växande näringsliv, bland annat på Finnslätten i Västerås, så är vi dessutom mitt uppe i omställningen till ett mer hållbart samhälle och här är elektrifieringen avgörande. Detta ställer stora krav på oss som elnätsbolag. Mälarenergi Elnät arbetar hårt och målmedvetet med att utveckla regionens elnät och har sedan 2017 genomfört en rad olika åtgärder för att snabbt öka kapaciteten.

Historiska investeringar i elnätet

Men trots detta börjar elnätet nå taket för den kapacitet som behövs i regionen, konstaterar Malin Wallenberg. Även landsbygdsnätet behöver förstärkas, bland annat för att allt fler solceller installeras hos elnätskunderna.

– Det som väntar nu, är historiska satsningar. Mälarenergi Elnät kommer investera tre miljarder kronor fördelade på tio år. Här ingår ett antal nya mottagningsstationer i vårt nätområde, bland annat en på Finnslätten som enligt plan ska vara klar under 2026 och en i Arboga som ska vara klar 2027.

”Beroende av att kapaciteten förstärks i leden ovanför”

Syftet med de nya mottagningsstationerna är att Mälarenergi Elnät ska kunna ta emot mer el från regionnätet (Vattenfall) och transmissionsnätet (Svenska kraftnät), när kapaciteten har byggts ut där. För effektproblematiken i Västmanland handlar inte enbart om lokalnätsföretagens förutsättningar, poängterar Malin Wallenberg:

– Mälarenergi Elnät är beroende av att kapaciteten förstärks i leden ovanför oss, alltså i regionnätet och transmissionsnätet. Men inte ens det räcker. Det kommer behövas en rad olika insatser för att lyckas med omställningen. Därför arbetar vi även med olika flexibilitetslösningar för att kunna ansluta ännu fler kunder till det befintliga elnätet. Hit hör bland annat den nya prismodellen för elnät som uppmuntrar kunderna till att sprida ut elanvändningen över dygnet för att minska belastningen på nätet. Inom andra delar av Mälarenergikoncernen planeras det även för batterilösningar i anslutning till elproduktionsanläggningar.

– Vi behöver helt enkelt lösa de här spännande utmaningarna tillsammans och jag ser fram mot att vara en del av det – att vara med och möjliggöra hållbar energiomställning, expansion, nya företagsetableringar och nya arbetstillfällen, i nära dialog med våra kunder. Det är en spännande tid som väntar och den kommer kräva mycket av många. Vi på Mälarenergi Elnät är redo.