Nyheter

Eskilstuna kommun säljer Eskilstuna Vindkraft

Kommunfullmäktige i Eskilstuna har nu godkänt försäljningen av kommunens ägande i Eskilstuna Vindkraft AB och de fyra vindkraftverken på Rödstahöjden utanför Sollefteå till Locus Energy via dotterbolaget Locus RePower. Portföljen producerar drygt 36 GWh grön el på årsbasis och transaktionen mellan parterna förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023.

Genom förvärvet av Rödstahöjden i Sollefteå är Locus Energy idag verksamma i 16 svenska kommuner där fortsatta direktinvesteringar kommer att bidra till att öka den lokala produktionen av förnybar energi.

– Vi är oerhört glada över att ha blivit utvalda som nya ägare av Eskilstuna Vindkraft AB och dess fyra vindkraftverk på Rödstahöjden. Det erbjuder oss en spännande möjlighet att stärka vår närvaro i de norra delarna av landet samtidigt som vi aktivt bidrar till en mer hållbar energiproduktion. Vi planerar att aktivt utveckla och optimera driften av vindkraftverken på Rödstahöjden framöver genom tilläggsinvesteringar. säger Niklas Sörensen, VD Locus Energy.

Rådgivare till Eskilstuna kommun i transaktionen var Carl-Arne Pedersen, CAPEM AB:

– Eskilstuna Kommunföretag AB lät utföra en anbudsupphandling av mäklare inför försäljning av vindkraftverken på Rödstahöjden våren 2023. Jag anlitades av kommunen att genomföra försäljningsprocessen under sommaren för att hitta en lämplig köpare. Efter bedömning av ett flertal inkomna anbud har vi nu tillsammans funnit en ny, kompetent och långsiktig ägare för vindkraftverken i form av Locus Energy, som uppfyller alla krav på en framtida ägare. Locus Energy med sin kunskap och tillgång till nordiskt kapital kommer att bli en stark aktör framöver avseende produktion av förnybar el. Ett win-win koncept för säljare, köpare och klimat där Locus Energy kommer att vara rätt ny ägare att utveckla Eskilstuna Vindkraft AB i den energiomställning vi står inför.

Locus Energy investerar i befintliga anläggningar för hållbar lokal energiproduktion i Norden som kan uppgraderas med ny teknik.

Foto: Enrique