Nyheter

Med VVS-Fabrikanternas Infotek kan man enkelt följa åtgärdstakten för små avlopp på både kommun- och länsnivå

VVS-Fabrikanterna har lanserat ett intuitivt och lättnavigerat verktyg så miljöinspektörer, journalister, politiker, leverantörer och andra intresserade enkelt kan ta fram och jämföra åtgärdstakten för små avlopp i Sverige, både på kommunnivå och länsnivå.

Syftet är att höja medvetenheten om små avlopp och därmed också höja åtgärdstakten, något som i förlängningen är positivt för miljön, vårt viktiga vatten och sysselsättningen ute i landet.

– Vi är glada att äntligen lansera verktyget som vi arbetat med under året, det är ett bra sätt att öka kunskapen, inte minst nu när vi ser en negativ trend där den nationella åtgärdstakten sjunker, vilket så klart inte alls är bra, säger Caroline Harrå, branschutvecklare för Små avlopp hos VVS-Fabrikanterna.

Åtgärdstakten sjunker

Under förra året åtgärdades cirka 16 000 små avlopp runtom i Sverige. En hög siffra kan tyckas men ändå drygt 20 000 för få, sett till behovet.

Varje år genomför VVS-Fabrikanterna kommunundersökningen, för att få fram den nationella åtgärdstakten för små avlopp. Frågeställningen har alltid varit densamma: ”Hur många tillstånd (inkl. anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 20XX?”.

I det nya verktyget finns data från 2018 och framåt samlad. Där kan man på ett enkelt sätt jämföra flera kommuner, alternativt län, för att sedan exportera ett automatgenererat pressmeddelande utifrån den filtrering man gjort.

– Detta kommer bli ett värdefullt verktyg för flera aktörer i Sverige som är intresserade av åtgärdstakten, till exempel journalister, miljöinspektörer, politiker och leverantörer, fortsätter Caroline Harrå.

Hoppas på ökat intresse

Även om svarsfrekvensen sett olika ut över tid, ser den samlade bilden dessvärre dyster ut. Svarsfrekvensen har det senast året gått ner och vi hoppas fler kommuner väljer att svara så vi får en nationell heltäckande bild.

– Med detta verktyg hoppas vi både kunna öka intresset för åtgärdstakten och öka svarsfrekvensen. Vi hoppas kunna vända trenden och få fler små avlopp åtgärdade. En ökande åtgärdstakt innebär också fler arbetstillfällen och högre sysselsättning ute i landet, vilket är en positiv effekt som vi också vill lyfta, avslutar Caroline Harrå.

Om VVS-Fabrikanternas Infotek

I VVS-Fabrikanternas Infotek kan du få svar på dina frågor om VS (värme och sanitet), VA (vatten och avlopp) och Små avlopp (även kallade enskilda avlopp).