Nyheter

Kongsberg Digital lägger till inbyggda simuleringsmöjligheter till sin industriella arbetsyta

Värdefulla simuleringsinsikter har traditionellt hållits på plats, vilket gör dem otillgängliga för nyckelpersoner i organisationen. Som ett resultat av detta utnyttjas viktiga användningsfall endast under projektutveckling istället för att vara tillgängliga under normal drift.

Dessa användningsfall inkluderar att analysera system, identifiera flaskhalsar, balansera arbetsbelastningar, mäta processkänslighet, förbättra energieffektiviteten eller maximera produktionskapaciteten.

Kognitwin-simulering i den industriella arbetsytan ger kraften från K-Spice och LedaFlow® till användarna på helt nya sätt, eftersom dessa branschledande simuleringsverktyg nu kan automatiseras helt i en öppen och samarbetsmiljö. Denna sömlösa integration möjliggör simulering i samband med alla andra arbetsuppgifter, vilket gör det möjligt för användare att utnyttja värdet av simulering i realtid.

Genom Kongsberg Digitals Industrial Work Surface kan användare nu enkelt länka simuleringar till tidsseriedata, vilket säkerställer att deras simuleringar matchar verkligheten. Genom att utföra simuleringar på realtidsdata genererar Kognitwin-plattformen exakta digitala kopior av tillgångar, som kan utnyttjas för nästan oändliga virtuella insikter. Dessa insikter inkluderar virtuella sensorer, analys av utrustningsprestanda, pipelineinsikter, subsystemoptimeringar och mer. Den molnbaserade plattformen möjliggör skalbarhet av simuleringar och möter användarnas föränderliga behov.

Användare kan nu presentera simuleringsresultat i det sammanhang där de är mest relevanta. Användare kan jämföra och utnyttja andra datakällor i den industriella arbetsytan för att snabbt utvärdera simuleringsresultat, vilket ger en heltäckande förståelse för tillgångars prestanda.

Dessutom kan simuleringar utlösas som en del av händelser eller arbetsflöden, vilket möjliggör prognoser och framåtblickssimuleringar för daglig rapportering eller skiftöverlämningar. Detta proaktiva tillvägagångssätt säkerställer att oförutsedda händelser kan förutsägas, vilket ger användarna möjlighet att fatta välgrundade beslut.

– Med sin molnbaserade arkitektur och avancerade funktioner ger Kognitwin Simulation användare möjlighet att låsa upp nya insikter och fatta datadrivna beslut. Vi tror att dessa möjligheter kommer att omdefiniera framtiden för simulering, eftersom användare nu kommer att kunna presentera avancerade simuleringar direkt i den industriella arbetsytan – och som ett resultat lyfta experterna att presentera sina insikter direkt för beslutsfattare. Detta kommer att avsevärt öka säkerheten, effektiviteten och optimeringsmöjligheterna, säger Stian Tangen, Director of Energy Simulation Products på Kongsberg Digital.

Simuleringsfunktionerna kommer att vara tillgängliga för Kognitwin-användare från och med januari 2024.