Nyheter

Drivkraft för framtiden: Frigör potentialen hos väte och bränsleceller

European Hydrogen Backbone (EHB) är ett banbrytande initiativ som leds av 31 energioperatörer, som syftar till att etablera ett kontinentsomfattande väteinfrastrukturnätverk. Projektets två viktiga milstolpar, EHB 2030 och EHB 2040, lovar att knyta samman europeiska regioner, med potentiella fördelar för länder som Irland, Skottland och den ledande väteexportören Norge.

Den uppskattade investeringen sträcker sig från 80 miljarder euro till 143 miljarder euro, vilket ligger nära REPowerEUs mål och det bredare europeiska åtagandet att minska beroendet av ryska fossila bränslen. Vätgas roll i denna plan, vid sidan av Fit for 55 och klimatmålen, understryker det akuta behovet av renare energikällor.

EHB presenterar en unik möjlighet för intressenter att anpassa ekonomiska incitament till hållbarhetsmål, trots utmaningarna med accelererade tidslinjer och systemets motståndskraft.

Sammanfattningsvis är EHB ett avgörande steg mot att stärka europeisk energisäkerhet och enhet.

Följ med på ACI:s 7:e Hydrogen & Fuel Cells Energy Summit kommer att äga rum den 3:e och 4:e april 2024 i Valencia, Spanien och hör av Jesús Manuel Gil Jimenez, Hydrogen Director på Enagás om:

Utmaningar och möjligheter med Europe’s Hydrogen Backbone.