Nyheter

De får uppdraget att säkerställa processvatten till H2 Green Steel

På måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) togs viktigt beslut för att möjliggöra H2 Green Steels fortsatta etablering på Boden Industrial Park (BIP).

Beslutet innebär att företaget Solör Bioenergi AB tilldelas koncessionen och därmed uppdraget att bygga processvattenledningar till Boden Industrial Park. Företaget har sedan tidigare erfarenhet av större infrastrukturprojekt och kommer i sin tur att samverka med en huvudentreprenör för att realisera projektet.

– Beslutet innebär en mycket begränsad risk för skattebetalarna i Boden vilket känns jättebra. Det visar också attraktiviteten i vår region som gör att företag som Solör Bioenergi ser värdet i att göra långsiktiga investeringar här. För oss är det också ett bevis att upplägget med OPS-upphandling håller och att det till och med kan innebära en riktigt bra lösning för en kommun som Boden, säger Mats Berg, näringslivschef i Bodens kommun.

Processvattnet är nödvändigt för H2 Green Steels verksamhet. Bodens kommun har beviljats tillstånd att pumpa 2 000 liter vatten i sekunden från Lule älv och Solör Bioenergi kommer nu att bygga infrastrukturen som gör det möjligt att transportera processvattnet från älven till Boden Industrial Park. En sträcka på sju kilometer.

– Återigen har vi fått till en bra lösning kopplat till kritiskt infrastruktur där vi som kommun hittar vägar fram. Vi har helt enkelt hittat ett bra sätt för att landa komplexa processer. Den här lösningen visar också på en inneboende attraktionskraft i vår pågående samhällsomställning där en ny stark aktör ser Boden som en viktig del av den pågående nyindustrialseringen säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

Nästa steg i processen blir bildandet av att ett gemensamt bolag där Bodens kommun kommer att äga 9% och Solör Bioenergi resterande 91% av aktiekapitalet. En konstruktion som erbjuder Bodens kommun inflytande och även kan säkerställa bolagets fortsatta ägande.

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi i Norden och Sveriges största privata aktör inom VA, med fokus på innovativa lösningar för en hållbar framtid. Företaget bidrar aktivt till den gröna omställningen genom investeringar, samarbeten och långsiktiga visioner.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Bodens kommun bygga och under lång tid leverera en sådan vital funktion som processvattnet till H2 Green Steel. Verksamheten som vi kommer bygga upp i Boden linjerar med vår strategi att vara en aktiv del i att göra skandinaviska industrier mer hållbara. Den här gången är det vattentjänster, nästa gång är det energitjänster, säger Hans Viken, sälj- och marknadschef för Solör Bioenergi.