Nyheter

Framgångsrikt test av branschens första automatiserade robotladdare för ökad säkerhet i underjordsgruvor

ABB har framgångsrikt slutfört tester av branschens första automatiserade robotladdningsteknik för underjordsgruvor i samarbete med gruvföretagen Boliden och LKAB. Målet är att göra gruvor säkrare genom att automatisera en av få manuella processer som finns kvar inom gruvdrift: att ladda spränghålen med sprängämnen.

Sprängningsscheman i underjordsgruvor kan variera, men processen äger rum upp till 15 gånger per dag i större gruvor när gruvarbetare expanderar kamrarna för att utvinna metaller och mineraler. ABB Robot Charger upptäcker automatiskt borrhål och fyller dem med sprängladdningar utan närvaro av människor, vilket gör att gruvarbetare inte behöver vara nära den ostödda bergväggen under sprängningssekvenser.

Den avslutade testfasen bekräftar effektiviteten i att integrera robotladdaren med ett bärarfordon, kommunikation med bulkemulsion och visionsystem samt införlivandet av en andra robotarm för att montera primer och detonator. Det säkerställer full räckvidd till alla borrhålsnivåer och områden i bergväggen samt fjärrstyrning för operatörerna.

Programmet har genomförts vid Boliden Garpenberg, som är världens mest produktiva underjordiska zinkgruva.

ABB inleder nu det sista utvecklingssteget som syftar till att utföra hela sprängsekvensen i den underjordiska gruvan där full kontroll över roboten överlämnas till kunden. ABB inleder också diskussioner med andra gruvoperatörer om att så småningom ansluta sig till samutvecklingsprojektet, så att tekniken kan testas i olika gruvmiljöer och i regioner utanför Nordeuropa med varierande klimat och bergsammansättning.

– Detta är en viktig teknikutveckling för ABB och branschen i stort där säkerhet är en del av de övergripande ESG-åtagandena, säger Vedrana Spudic, global teknikchef för ABB:s gruvverksamhet. Roboten lokaliserar de borrade hålen i bergväggen med hjälp av ett visionsystem, och de senaste testerna visar att alla kan nås och laddas med cykeln helt automatiserad. Detta tar bort behovet av mänskliga operatörer i ett litet område utan stöd precis vid bergväggen.

ABB har utvecklat robotladdartekniken med visionsystem och automationslösningar för att kommunicera med trucken, kranen och ABB:s industriella robotarm. Lösningen kan eftermonteras på vilken lastbil som helst.