Nyheter

Otovo redovisar sin bästa marginal någonsin under Q3

Otovo, Europas ledande marknadsplats för installationer av solceller och batterier i bostäder, publicerar idag sina finansiella resultat för det tredje kvartalet 2023. Kvartalet var strategiskt viktigt, eftersom Otovo slutförde försäljningen av en solcellsportfölj, den första av sitt slag i Europa, till Swiss Life Asset Managers. 

Det tredje kvartalet var ett rekordkvartal för Otovo när det gäller lönsamhet, med en avsevärd förbättring av den redovisade marginalen enligt IFRS, som nu uppgår till 21%. Den genererade bruttomarginalen, som även tar hänsyn till värdeskapandet i abonnemangssegmentet uppgick till stabila 26%.

Trots att Otovo har haft en årlig tillväxt i både installationer och intäkter har marknaden upplevt en avmattning efter överhettningen 2022, vilket ledde till att försäljningen minskade under denna övergångsperiod. Otovo står redo att öka försäljningsvolymerna så snart marknaden återhämtar sig.

– Vi är fortfarande hoppfulla när det gäller de marknadskrafter som spelar in, där kostnaderna för hårdvara är rekordlåga och kostnaderna för installationer fortsätter sjunka. Detta, i kombination med att flera europeiska regeringar förväntas införa subventionspaket för att uppmuntra konsumenter att investera i solenergi, gör att utsikterna för vintern ser starka ut. Vi är redo att dra maximal nytta av detta, säger Vida Wachtmeister, Sverigechef för Otovo.

Otovo slutförde Europas första försäljning av en solcellsportfölj med Swiss Life Asset Managers

Under 2020 etablerade Otovo strukturen för att skapa abonnemangstillgångar inom solenergi för bostäder i Europa.

– Det fanns tvivel om huruvida produkten skulle vara attraktiv för europeiska konsumenter och om portföljen skulle vara värdefull i slutändan. Tre år senare har vi bevisat att konsumenterna gillar bekvämligheten med abonnemangslösningen och vi har byggt upp en portfölj med flera tusen projekt över hela Europa, fortsätter Vida Wachtmeister.

Tidigare i oktober sålde Otovo sin portfölj i NOK+SEK för årgångar ’20-’24 till Swiss Life Asset Managers till höga värderingar, vilket bevisar bolagets förmåga att förvalta portföljerna och återföra kapital till bolaget. Denna transaktion öppnar också möjligheten att omvandla EUR-portföljen och frigöra ytterligare kapital för Otovo i framtiden.

– Otovo är unika i Europa med dessa förmågor, vilket positionerar oss för regelbunden portföljförsäljning framöver. Vi går mot att kunna omvandla en ny portfölj varje år – något som skulle gynna vår förmåga att generera kassaflöden avsevärt, avslutar Vida Wachtmeister.